06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl
0

Filter op auteur

Bijbelverklaringen

Resultaat 1–20 van de 24 resultaten wordt getoond

 • In dit boekwerk vindt u de artikelenreeks van ds. L. Aangeenbrug over de profeet Elía, die hij in de Wachter Sions van 1954 tot 1962 heeft geschreven. Deze meditaties zijn geen preken, hoewel sommige gedeelten wel in een kerkdienst zouden passen. Hij legt hierin zijn eigen leven en dat van de lezers naast het leven van Elía en de personen, waar Elía mee te maken had.
  Omgekeerd legt hij dan het leven van Elía naast ons leven. Dit gebeurt niet, om ons te meten aan Elía, maar om leringen, die er te halen zijn uit het leven van Elía, dat in de Bijbel is opgetekend, tot nut van ons eigen leven te doen zijn. Hij heeft de geschiedenis niet vergeestelijkt, maar vraagt zich in de meditaties telkens af: Hoe staan wij daar tegenover, kent u daar iets van, of hoe gedragen wij ons in zulk soort omstandigheden? Kennen wij er iets van in ons eigen leven?
  En dan bedoelt hij daarmee vooral het geestelijke leven. Daarbij spreekt hij niet alleen de onbekeerden aan, maar ook Gods volk in de verschillende standen van het genadeleven. Maar hij vergeet ook het tijdelijke leven niet. Hij had zelf te veel meegemaakt, om daarover te kunnen zwijgen. Hij wist voor zichzelf, dat hij met lichaam en ziel beide in het leven en sterven het eigendom was van zijn getrouwe Zaligmaker, Jezus Christus. De God van Elía was hem niet vreemd en de raven kende hij ook goed. Maar hij was ook geen vreemdeling van de strijd tegen de Baälsprofeten in het kerkelijke leven. En als hij dan over het tere, afhankelijke leven van Gods kinderen sprak, vroeg hij vaak, ook in zijn preken: Wat moet u straks in de hemel gaan doen, als u hier op aarde niet voor God wilt leven en uw leven niet in Zijn dienst wil besteden?
  708 pag.

  Artikelnummer: 9789077502365 Categorieën: , ,
  Uitgever: Efama te Ederveen
  20,00
 • In dit boek vindt u de artikelenreeks van ds. D.L. Aangeenbrug over de profeet Elísa. Hij heeft deze geschreven in de jaren 1962 tot 1968 in de Wachter Sions. Dit is een aansluitend vervolg op het eerder uitgegeven boek van de meditaties over de profeet Elía.
  Ook in dit boek gaat hij naar aanleiding van de Bijbeltekst niet alleen na, wat Elísa heeft meegemaakt, maar ook wat de leringen zijn voor ons en wat voor ons allen tot nut in het dagelijkse en ook in het geestelijke leven kan zijn. Graag wilde hij het middel zijn tot het toebrengen van burgers in het hemelse Koninkrijk, maar ook om Gods volk te zijn tot een hand en een voet op hun reis door dit leven.
  Het is jammer, dat hij de artikelenreeks niet tot het einde toe heeft mogen volbrengen, maar dat doet aan de inhoud van het boek zelf niets af, want wat hij heeft geschreven, gunde hij elke medereiziger naar de eeuwigheid en daarop sprak hij ons in de meditaties ook steeds aan.
  529 pag.

  Artikelnummer: 9789077502631 Categorieën: , ,
  Uitgever: Efama te Ederveen
  20,00
 • Van nature weet de mens niet waarin zijn ware gelukzaligheid bestaat.
  De natuur heeft in de mens wel een onverzadigbare begeerte tot gelukzaligheid overgelaten, maar niet de kennis waar die te vinden is.
  Nu is de Zoon van God geopenbaard om de ware gelukzaligheid voor de mens te verwerven en om die zo duidelijk mogelijk aan de wereld te verkondigen.

  Psalm 1 toont ons het geluk van Gods kinderen en het ongeluk van de goddelozen.
  In vijf preken behandelt Alardin deze psalm.
  Iedereen zal zich persoonlijk aangesproken voelen door zijn duidelijke en ernstige voorstelling van de twee wegen die leiden naar onze eeuwige bestemming.

  Kaspar Alardin werd in 1658 in Bremen geboren.
  Hij was onder meer predikant in Arnhem, waar hij in 1692 op 34-jarige leeftijd overleed.
  Gebonden, 117 pag.

  7,00
 • Auteur(s): Bavinck Dr. J.H.

  Beschouwing over het Bijbelboek Openbaring. Het is geschreven, jaren geleden al, in 1952, door prof. dr. J.H. Bavinck.  J.H. Bavinck was een tijdlang hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Hij werd later hoogleraar aan de Vrije Universiteit. In het boek En voort wentelen de eeuwen geeft hij een prachtige, diepgaande en heel Bijbelse beschouwing over Openbaring. Een beschouwing, geen tekst-voor-tekst-verklaring. En die beschouwing geeft op een heel indringende manier aan waar de Kerk staat en waar we naartoe gaan.

  Bavinck begint met een aantal gedachten over Openbaring 12. Hij legt uit dat het feit van Pasen een heel centrale plaats heeft in de wereldgeschiedenis. Pasen na Golgotha de overwinning op de machten van dood en zonde. Daarover lezen we o.a. in Openbaring 12:5a. Dat hoofdstuk begint met een schets van wat er in de hemel gebeurt. En het vervolgt met de gevolgen van die gebeurtenissen op de aarde. Pasen is een keerpunt.

  Paperback, 233 pag.

  5,00
 • Auteur(s): Blanchard John

  62 korte bijbelstudies

  Dit boek is een hulpmiddel om de boodschap van Lukas beter te begrijpen en toe te passen in het leven van elke dag. De heldere en praktische uitleg bij de tekstgedeelten maakt Licht op Lukas bijzonder geschikt voor gebruik op Bijbelkringen, maar ook voor persoonlijke bijbelstudie.

  Dr. John Blanchard is evangelist en een van de oprichters van ‘Christian Ministries’. Als auteur geniet hij internationale bekendheid. Hij is een veelgevraagd spreker op conferenties. Zijn publicaties verschijnen in oplagen van vijftien miljoen exemplaren en worden in meer dan veertig talen gedrukt. Hij schreef ook Licht op Markus, Zalig zijn zij, Levensbelangrijke vragen, Waar was God op 11 september? en Waarom de Bijbel?

  Gebonden, 198 pag.

  Uitgever: De Banier
  8,00
 • Auteur(s): Blok Ds. P.

  17,50
 • Auteur(s): Blok Ds. P.

  13 preken nav. Handelingen 10

  14,00
 • Auteur(s): Blok Ds. P.

  24 overdenkingen over Elisa.

  Gebonden 185 pag.

  Voor uitgebreidere omschrijving, zie foto achterzijde boek.

  10,00
 • Auteur(s): Blok Ds. P.

  23 overdenkingen over Elia.

  Gebonden 169 pag.

  Voor uitgebreidere omschrijving, zie foto achterzijde boek.

  9,00
 • Auteur(s): Boer C. den

  ‘Paulus’ brief aan Rome is in één woord een ‘stormcentrum’. Deze brief heeft al heel wat stof doen opwaaien. Deze brief is een centrum in het geheel van de bijbelboeken van het Nieuwe Testament van waaruit heel vaak in de geschiedenis van de christelijke kerk de storm van de Heilige Geest is gaan waaien. Een kracht van God tot zaligheid.’
  Aldus begint ds. C. den Boer dit commentaar op de Brief van Paulus aan de Romeinen, waaruit hij oude en nieuwe schatten delft. De verklaring verschijnt in twee delen.
  De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

  Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00
 • Auteur(s): Boer C. den

  ‘Paulus’ brief aan Rome is in één woord een ‘stormcentrum’. Deze brief heeft al heel wat stof doen opwaaien. Deze brief is een centrum in het geheel van de bijbelboeken van het Nieuwe Testament van waaruit heel vaak in de geschiedenis van de christelijke kerk de storm van de Heilige Geest is gaan waaien. Een kracht van God tot zaligheid.’
  Aldus begint ds. C. den Boer dit commentaar op de Brief van Paulus aan de Romeinen, waaruit hij oude en nieuwe schatten delft. De verklaring verschijnt in twee delen.
  De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

  Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00
 • Auteur(s): Boer C. den

  Ds. Den Boer geeft een exegetisch doordachte, praktisch parafraserende toelichting op de tekst. In de kantlijn worden veel relevante teksten genoemd. Onderaan de bladzijden wordt via noten naar commentaar, woordenboeken en dergelijke verwezen. Daar vindt men kort en krachtig een verantwoording van de geboden exegese. Aan het einde van elk hoofdstuk (er zijn er 15) staan gespreksvragen.

  De schrijver gaat uit van de Gekruiste en Opgestane Zaligmaker. Hij wijst aan, hoe Paulus hem tot maatstaf neemt bij de oplossing van conflicten in het gemeenteleven.

  Dit boek is een waardevolle hulp voor persoonlijke en gemeenschappelijke bijbelstu­ die.
  De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

  Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00
 • Auteur(s): Boer C. den

  Ds. Den Boer geeft een exegetisch doordachte, praktisch parafraserende toelichting op de tekst. In de kantlijn worden veel relevante teksten genoemd. Onderaan de bladzijden wordt via noten naar commentaar, woordenboeken en dergelijke verwezen. Daar vindt men kort en krachtig een verantwoording van de geboden exegese. Aan het einde van elk hoofdstuk (er zijn er 15) staan gespreksvragen.

  De schrijver gaat uit van de Gekruiste en Opgestane Zaligmaker. Hij wijst aan, hoe Paulus hem tot maatstaf neemt bij de oplossing van conflicten in het gemeenteleven.

  Dit boek is een waardevolle hulp voor persoonlijke en gemeenschappelijke bijbelstu­die.
  De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

  Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

  Paperback, 291 pag.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00
 • Auteur(s): Boer C. den

  Ds. Den Boer geeft een exegetisch doordachte, praktisch parafraserende toelichting op de tekst. In de kantlijn worden veel relevante teksten genoemd. Onderaan de bladzijden wordt via noten naar commentaar, woordenboeken en dergelijke verwezen. Daar vindt men kort en krachtig een verantwoording van de geboden exegese. Aan het einde van elk hoofdstuk (er zijn er 15) staan gespreksvragen.

  De schrijver gaat uit van de Gekruiste en Opgestane Zaligmaker. Hij wijst aan, hoe Paulus hem tot maatstaf neemt bij de oplossing van conflicten in het gemeenteleven.

  Dit boek is een waardevolle hulp voor persoonlijke en gemeenschappelijke bijbelstu­die.
  De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

  Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

  Paperback, 291 pag.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00
 • Auteur(s): Boer C. den

  Ds. Den Boer geeft een exegetisch doordachte, praktisch parafraserende toelichting op de tekst. In de kantlijn worden veel relevante teksten genoemd. Onderaan de bladzijden wordt via noten naar commentaar, woordenboeken en dergelijke verwezen. Daar vindt men kort en krachtig een verantwoording van de geboden exegese. Aan het einde van elk hoofdstuk (er zijn er 15) staan gespreksvragen.

  De schrijver gaat uit van de Gekruiste en Opgestane Zaligmaker. Hij wijst aan, hoe Paulus hem tot maatstaf neemt bij de oplossing van conflicten in het gemeenteleven.

  Dit boek is een waardevolle hulp voor persoonlijke en gemeenschappelijke bijbelstu­die.
  De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

  Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

  Paperback, 182 pag.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00
 • Auteur(s): Boer C. den

  Ds. Den Boer geeft een exegetisch doordachte, praktisch parafraserende toelichting op de tekst. In de kantlijn worden veel relevante teksten genoemd. Onderaan de bladzijden wordt via noten naar commentaar, woordenboeken en dergelijke verwezen. Daar vindt men kort en krachtig een verantwoording van de geboden exegese. Aan het einde van elk hoofdstuk (er zijn er 15) staan gespreksvragen.

  De schrijver gaat uit van de Gekruiste en Opgestane Zaligmaker. Hij wijst aan, hoe Paulus hem tot maatstaf neemt bij de oplossing van conflicten in het gemeenteleven.

  Dit boek is een waardevolle hulp voor persoonlijke en gemeenschappelijke bijbelstu­die.
  De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

  Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

  Paperback, 205 pag.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00
 • Auteur(s): Boer C. den

  Ds. Den Boer geeft een exegetisch doordachte, praktisch parafraserende toelichting op de tekst. In de kantlijn worden veel relevante teksten genoemd. Onderaan de bladzijden wordt via noten naar commentaar, woordenboeken en dergelijke verwezen. Daar vindt men kort en krachtig een verantwoording van de geboden exegese. Aan het einde van elk hoofdstuk (er zijn er 15) staan gespreksvragen.

  De schrijver gaat uit van de Gekruiste en Opgestane Zaligmaker. Hij wijst aan, hoe Paulus hem tot maatstaf neemt bij de oplossing van conflicten in het gemeenteleven.

  Dit boek is een waardevolle hulp voor persoonlijke en gemeenschappelijke bijbelstu­die.
  De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

  Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

  Paperback, 241 pag.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00
 • Auteur(s): Boer C. den

  Ds. Den Boer geeft een exegetisch doordachte, praktisch parafraserende toelichting op de tekst. In de kantlijn worden veel relevante teksten genoemd. Onderaan de bladzijden wordt via noten naar commentaar, woordenboeken en dergelijke verwezen. Daar vindt men kort en krachtig een verantwoording van de geboden exegese. Aan het einde van elk hoofdstuk (er zijn er 15) staan gespreksvragen.

  De schrijver gaat uit van de Gekruiste en Opgestane Zaligmaker. Hij wijst aan, hoe Paulus hem tot maatstaf neemt bij de oplossing van conflicten in het gemeenteleven.

  Dit boek is een waardevolle hulp voor persoonlijke en gemeenschappelijke bijbelstu­die.
  De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

  Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

  Paperback, 241 pag.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00
 • Auteur(s): Boer C. den

  Ds. Den Boer geeft een exegetisch doordachte, praktisch parafraserende toelichting op de tekst. In de kantlijn worden veel relevante teksten genoemd. Onderaan de bladzijden wordt via noten naar commentaar, woordenboeken en dergelijke verwezen. Daar vindt men kort en krachtig een verantwoording van de geboden exegese. Aan het einde van elk hoofdstuk (er zijn er 15) staan gespreksvragen.

  De schrijver gaat uit van de Gekruiste en Opgestane Zaligmaker. Hij wijst aan, hoe Paulus hem tot maatstaf neemt bij de oplossing van conflicten in het gemeenteleven.

  Dit boek is een waardevolle hulp voor persoonlijke en gemeenschappelijke bijbelstu­die.
  De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

  Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

  Paperback, 182 pag.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00
 • Auteur(s): Boer C. den

  Ds. Den Boer geeft een exegetisch doordachte, praktisch parafraserende toelichting op de tekst. In de kantlijn worden veel relevante teksten genoemd. Onderaan de bladzijden wordt via noten naar commentaar, woordenboeken en dergelijke verwezen. Daar vindt men kort en krachtig een verantwoording van de geboden exegese. Aan het einde van elk hoofdstuk (er zijn er 15) staan gespreksvragen.

  De schrijver gaat uit van de Gekruiste en Opgestane Zaligmaker. Hij wijst aan, hoe Paulus hem tot maatstaf neemt bij de oplossing van conflicten in het gemeenteleven.

  Dit boek is een waardevolle hulp voor persoonlijke en gemeenschappelijke bijbelstu­ die.
  De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

  Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00