06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Filter op auteur

Tweedehands boeken

Resultaat 1–20 van de 217 resultaten wordt getoond

 • Auteur(s): Wijk, J.M. van

  In ’t midden der gevaren
  Aan dit boek werkten verschillende auteurs mee die in de periode 1946-1949 hebben meegewerkt aan het herstel van orde en vrede in het voormalige Nederlands-Indië, waar na de Japanse bezetting een chaotische toestand heerste. Helaas hebben zij deze taak, die zij veelal onder zeer moeilijke omstandigheden en met gevaar voor hun leven hebben moeten verrichten, niet kunnen voltooien, doordat hieraan door de soevereiniteitsoverdracht een abrupt einde kwam. Elk van de schrijvers heeft op de hem eigen wijze een bijdrage geleverd en getracht zijn belevenissen en herinneringen aan het papier toe te vertrouwen. In één geval betreft het de dagboeknotities die de betrokkene tot aan de dag waarop hij sneuvelde heeft gemaakt. Ds. C. Hogchem is geen Indiëveteraan, maar vertelt aan de hand van enkele citaten uit brieven van zijn vrij jong overleden vader hoe deze in Indië Christus mocht leren kennen. De heer J.M. v.d. Slikke beschrijft de weg naar onafhankelijkheid van Indonesië. Een Batakker vertelt het een en ander over de Batakbevolking en de heer G.H. Ebbers beschrijft naast zijn Indiëtijd het leven van zendeling Ludwig Nommensen. Ds. J. Roos heeft het boek van een Ten geleide voorzien. Hij doet tevens mededeling van de geestelijke strijd die zijn inmiddels overleden vader in Indië heeft gevoerd. De heer J.M. van Wijk verzorgde de eindredactie. Een prachtige serie kleurenfoto’s verfraait het geheel. Zowel voor Indiëveteranen als voor hun familieleden en allen die geïnteresseerd zjn in de belevenissen van de Indiëstrijders en de geschiedenis van Indonesië op weg naar onafhankelijkheid, is dit stellig een lezenswaardig boek.
  Aan deze uitgave werkten onder andere mee: J. Bosch, Ds. C. Hogchem, Ds. J. Roos, M.M. v.d. Slikke, L. Vogelaar.
  15,00 9,00
 • Auteur(s): Wijk, J.M. van

  Aan dit boek werkten verschillende scribenten mee, die in de Tweede Wereldoorlog door de Jappen geïnterneerd werden in kampen, of gedwongen werden om aan de beruchte Birma-spoorlijn te werken.
  Deze ex-gevangenen doorstonden in de periode 1941-1945 kwellingen die een mens nauwelijks kan verdragen. Door dit boek loopt echter de zilveren draad van de christelijke levensbeschouwing; die bood in de erbarmelijke omstandigheden in de Jappenkampen vaak het enige houvast.

  Om de Jappen het hoofd te bieden werden in ons voormalig Nederlands-Indië zelfs ‘kindsoldaten’ gerecruteerd. De heer Van Wijk kwam met één van hen in contact en deze toen wel zeer jonge soldaat was bereid om over zijn ervaringen te schrijven. Zijn verhaal geeft dit boek een duidelijke meerwaarde.

  Het verwerken van de verschrikkingen van deze oorlog was en is een moeilijk proces. Aandacht voor deze problematiek, met pastoraal perspectief, komt daarom ook aan de orde. De behoefte om hierover te lezen blijkt nog altijd groot te zijn.

  Omdat er verschillende nationaliteiten bij deze oorlog betrokken waren, leest u naast de belevenissen van landgenoten ook die van Engelsen en Molukkers. Ter verduidelijking van de beschreven gebeurtenissen is tevens een geschiedkundige inleiding toegevoegd.

  Ook voor deze periode uit de geschiedenis geldt: Opdat wij niet vergeten.

  Aan deze uitgave werkten o.a. mee: Drs. W. Manuhutu, M.M. van der Slikke, L. Vogelaar.

  9,00
 • Auteur(s): Wijk, J.M. van

  “Teken van Gods trouw”. Zo luidt de titel van een boekje, samengesteld door de heer J.M. van Wijk te Achterberg en uitgegeven door boekhandel Gebr. Koster te Barneveld.

  Onder deze titel vertellen 12 personen hun belevenissen rond het uitbreken van de oorlog 1940-1945. Hun ervaringen hebben zich afgespeeld in Rhenen, op de Grebbeberg en in het gebied rond de Grebbeberg.

  Aan deze vertellingen gaat een oriënterend gedeelte over de situatie van de Grebbeberg vooraf. In het Voorwoord merkt ouderling M. Poortman uit Rijssen, die zelf ook zijn relaas heeft verhaald, op dat de bewarende hand Gods in dit boekje kan worden opgemerkt. En inderdaad, het is een steeds terugkerend gegeven dat Gods sparende goedheid over deze vertellers was uitgestrekt in de dagen van groot gevaar. Hoewel in dit boekje ook andersdenkenden aan het woord zijn gelaten, ademt toch elk verhaal iets van het wonder van het overleven, en dat terwijl de kogels uit de vijandelijke lopen om de oren floten.

  8,00
 • Auteur(s): Wijk, J.M. van

  ‘Een wegloper teruggeroepen’

  Enkele facetten uit het leven van Kees Crielaard 91895-1988)

  Kees Crielaard wordt op 11 juli 1895 te Zuilichem geboren. Over zijn jeugd is weinig bekend. Aanvankelijk leeft hij midden in de wereld. Op de kermis wordt hem echter een Goddelijk halt toegeroepen. Hij schrijft hier zeventig jaar later over: “Toen de Heere vanuit Zijn Woord tot mij kwam, liet Hij mij zien dat ik een wegloper van God was.’

  In dit boek zijn verschillende facetten uit zijn veelbewogen leven opgenomen. De samensteller heeft geprobeerd om er een boodschap voor de jeugd in te betrekken. Enkele jongeren hebben wat dat betreft het geschiedkundige gedeelte een bijdrage geleverd.

  Naast deze geschiedkundige gebeurtenissen zijn er ook geestelijke zaken, die verband houden met Crielaards levensverhaal. Daarom treft u eveneens enkele theologische kaderteksten en artikelen aan. Op 93-jarige leeftijd mag Kees, met innerlijk zielsverlangen, de pelgrimsstaf neerleggen in ingaan in de vreugde zijns HEEREN

  6,00
 • Goede tijding uit verren lande. Eenige brieven van John Warburton jun., bed. des Evangelies te Southill over de ‘Rivier van het water des levens en ‘Den boom des levens’ Vertaald door D. Schot. Tholen. Paperback is iets sleets.

  3,50
 • Tien predikaties, alsmede tien bevindelijke brieven

  Zo getrouw mogelijk uit het Engels vertaald door mej. B.T. Visser

  1. Een gebed van David – Psalm 51 : 12 – 14
  2. Troost voor armen en nooddruftigen – Psalm 40 : 18
  3. Gemeenschap aan het lijden van Christus – 2 Korinthe 1 : 7
  4. De verdrietelijkheden van de weg – Numeri 21 : 4b
  5. De getrouwheid van ’s Heeren Woord – Numeri 11 : 23
  6. Het Koninkrijk Gods – Mattheus 6 : 13b
  7. Goddelijke verborgenheden – 2 Korinthe 6 : 10
  8. De kracht des gebeds – Handelingen 21 : 5b
  9. De liefde vergaat nimmermeer – 1 Korinthe 13 : 8
  10. De goedertierenheid Gods – Psalm 36 : 11a
  10,00
 • Geschreven aan zijn zoon, bij den aanvang van diens bediening te Southill.
  Waaraan toegevoegd een levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton Jun., dienaar des Evangelies te Southill.
  Uit het Engels bewerkt door D. Schot, Tholen.
  10,00
 • Geschreven aan zijn zoon, bij den aanvang van diens bediening te Southill.
  Waaraan toegevoegd een levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton Jun., dienaar des Evangelies te Southill.
  Uit het Engels bewerkt door D. Schot, Tholen.
  6,00
 • Geschreven aan zijn zoon, bij den aanvang van diens bediening te Southill.
  Waaraan toegevoegd een levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton Jun., dienaar des Evangelies te Southill.
  Uit het Engels bewerkt door D. Schot, Tholen.
  4,00
 • John Warburton werd in 1776 geboren te Stand in de omgeving van Manchester. Hij werd in 1809 leraar te Rochdale. In 1815 nam hij het beroep aan naar Trowbridge. Die gemeente heeft hij 42 jaar, tot zijn overlijden in 1857, gediend.
  Zijn levenbeschrijving is te vinden in dit boek. De bekende J.C. Philpot noemt het één der schoonste geschriften, welke hij ooit las. Het is uit het Engels vertaald door D. Schot te Tholen en beleefde reeds veel herdrukken.
  Om het boek overzichtelijker te maken is deze uitgave verdeeld in paragrafen.
  Verder zijn er twee bijzondere voorvallen uit Warburton’s leven bijgevoegd, geschreven door zijn zoon John. Ook zijn nu een aantal foto’s opgenomen. De heer B. Florijn schreef een inleiding voor deze uitgave, inhoudend iets over de geschiedenis van de Engelse kerk en enkele levensschetsen van ambtsbroeders van Warburton.
  8,50
 • John Warburton werd in 1776 geboren te Stand in de omgeving van Manchester. Hij werd in 1809 leraar te Rochdale. In 1815 nam hij het beroep aan naar Trowbridge. Die gemeente heeft hij 42 jaar, tot zijn overlijden in 1857, gediend.
  Zijn levenbeschrijving is te vinden in dit boek. De bekende J.C. Philpot noemt het één der schoonste geschriften, welke hij ooit las. Het is uit het Engels vertaald door D. Schot te Tholen en beleefde reeds veel herdrukken.
  Om het boek overzichtelijker te maken is deze uitgave verdeeld in paragrafen.
  Verder zijn er twee bijzondere voorvallen uit Warburton’s leven bijgevoegd, geschreven door zijn zoon John. Ook zijn nu een aantal foto’s opgenomen. De heer B. Florijn schreef een inleiding voor deze uitgave, inhoudend iets over de geschiedenis van de Engelse kerk en enkele levensschetsen van ambtsbroeders van Warburton.
  7,00
 • John Warburton werd in 1776 geboren te Stand in de omgeving van Manchester. Hij werd in 1809 leraar te Rochdale. In 1815 nam hij het beroep aan naar Trowbridge. Die gemeente heeft hij 42 jaar, tot zijn overlijden in 1857, gediend.
  Zijn levenbeschrijving is te vinden in dit boek. De bekende J.C. Philpot noemt het één der schoonste geschriften, welke hij ooit las. Het is uit het Engels vertaald door D. Schot te Tholen en beleefde reeds veel herdrukken.
  Om het boek overzichtelijker te maken is deze uitgave verdeeld in paragrafen.
  Verder zijn er twee bijzondere voorvallen uit Warburton’s leven bijgevoegd, geschreven door zijn zoon John. Ook zijn nu een aantal foto’s opgenomen. De heer B. Florijn schreef een inleiding voor deze uitgave, inhoudend iets over de geschiedenis van de Engelse kerk en enkele levensschetsen van ambtsbroeders van Warburton.
  2,50
 • John Warburton werd in 1776 geboren te Stand in de omgeving van Manchester. Hij werd in 1809 leraar te Rochdale. In 1815 nam hij het beroep aan naar Trowbridge. Die gemeente heeft hij 42 jaar, tot zijn overlijden in 1857, gediend.
  Zijn levenbeschrijving is te vinden in dit boek. De bekende J.C. Philpot noemt het één der schoonste geschriften, welke hij ooit las. Het is uit het Engels vertaald door D. Schot te Tholen en beleefde reeds veel herdrukken.
  Om het boek overzichtelijker te maken is deze uitgave verdeeld in paragrafen.
  Verder zijn er twee bijzondere voorvallen uit Warburton’s leven bijgevoegd, geschreven door zijn zoon John. Ook zijn nu een aantal foto’s opgenomen. De heer B. Florijn schreef een inleiding voor deze uitgave, inhoudend iets over de geschiedenis van de Engelse kerk en enkele levensschetsen van ambtsbroeders van Warburton.
  5,00
 • Auteur(s): Wijnmaalen, A.J.

  Dit boek bevat levensbijzonderheden en ontmoetingen van mevrouw N. Wijnmaalen-van den Heuvel. Ze zijn geschreven door haar man ds. A.J. Wijnmaalen en eerder gepubliceerd in Het gekrookte riet.

  Verder is opgenomen het verslag van haar begrafenis. Dit betreffen de toespraken door ds. F. Mallan, ds. A.C. Rijksen, ds. J. Roos, ds. Tj. de Jong en het dankwoord door ds. A.J. Wijnmaalen.

  12,00
 • Auteur(s): Wijnmaalen, A.J.

  Deze uitgave bevat overdenkingen van de hand van ds. A.J. Wijnmaalen en verschijnt ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum. De titel is ontleend aan één van de opgenomen meditaties, die handelt over het dochtertje van Jaïrus. Hierin wordt duidelijk dat God mensen door de weg van de onmogelijkheid uitkomst biedt. Het is dit thema dat als een rode draad door het hele boek heen loopt.

  Ds. A.J. Wijnmaalen stond als Nederlands Hervormd predikant in de gemeenten Oldebroek, Leerbroek, Maartensdijk en heeft onder meer pastorale zorg verleend in de gemeente Staphorst. Tevens zit hij in het bestuur van de Gereformeerde Bijbelstichting en de Vereniging voor voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag te Amersfoort.

  1. De Heere is waarlijk opgestaan – Lukas 24 : 34b
  2. Een ander zal u gorden – Johannes 21 : 18
  3. Een heerlijke belofte – Ezechiël 36 : 27a
  4. Als de wilgen aan de waterbeken – Jesaja 44 : 3b en 4
  5. Een zuchtend en verwachtend volk – Romeinen 8 : 23
  6. De nietshebbende bezitter – 2 Korinthe 6 : 10b
  7. Zie, uw Koning – Johannes 19 : 14b
  8. Sterkte in God – 1 Samuël 30 : 6b
  9. Een noodzakelijk wonder – Jeremia 31 : 22b
  10. Schapen Mijner weide – Ezechiël 34 : 31
  11. Strijdt om in te gaan – Lukas 13 : 24a
  12. Een wonder van genade – Lukas 8 : 54
  13. Het roepen van Gods uitverkorenen – Lukas 18 : 7
  14. Gebedsworstelingen – 2 Samuël 12 : 16
  15. De eerste reis – Genesis 42 : 3
  16. De tweede reis – Handelingen 7 : 13a
  17. Het gebed van Saulus – Handelingen 9 : 11
  18. Verenigd met Christus – Handelingen 9 : 17a
  19. De Levensvorst – Psalm 103 : 4 en 5
  20. Waarom gedenken wij? – Psalm 77 : 12a
  12,00
 • Auteur(s): Winslow, Harriet

  Herinneringen van een zendelinge

  Harriet Winslow was werkzaam bij het Amerikaans Zendingsgenoodschap op Ceylon (het hedendaagse Sri Lanka). Zij heeft veel mogen betekenen voor de plaatselijke bevolking. Oud is Harriet niet geworden, zij stief op 27-jarige leeftijd in dienst van haar Koning.
  Na haar overlijden stelde haar echtgenoot op basis van dagboeknotities en brieven dit boek samen. Uit haar aantekeningen gloeit nog steeds de ontroering als zij vertelt hoe het Evangelie ingang vond bij jonge Tamilmoeders die op hun beurt hun kinderen leerden bidden.

  10,00
 • Auteur(s): Meerdere auteurs

  J.C. Uitbol: Gods trouw in de tropen
  Twee delen compleet

  Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormailg Nederlands Oost-Indië gedurende de jaren 1946-1950.
  In de periode 1946-1950 verbleven ongeveer 100.000 militairen vrijwillig en vooral dienstplichtig in het voormalig Nederlands Oost-Indië. In dit boek geven een aantal van hen, ruim 40 jaar na hun terugkeer uit de tropen, alsnog hun relaas.
  Zij waren toen veldprediker, compagniescommandant, fouragemeester, infanterist administateur, kok chauffeur, enz. Er werd niet alleen met wapens gestreden, maar u leest ook van de geestelijke strijd die gevoerd werd.
  Velen sneuvelden in de strijd , anderen stierven aan een ziekte. Dit maakte velen van hen moedeloos. Ook het langere verblijf in de tropen dan door de regerin was toegezegd en de vele vragen bij de ongevaccineerden, die aanvankelijk niet naar Nederland terug mochten, deed hier geen goed aan.
  Echter, door alles heen loopt de gouden draad van Gods trouw.
  Speciale hoofdstukken zijn gewijd aan: Het detachement ongevaccineerde militairen, de kerkelijke begeleiding vanuit Nederland, Nederlandse oorlogskerkhoven in Indonsië, bevindelijk Gereformeerde prediking in de Oost, enz.
  De vele foto’s en illustraties, die de tekst verluchten, maken het geheel tot een boeiend en lezenswaardig geheel.  Deel 2: 383 pag.

  10,00 6,50
 • Auteur(s): Meerdere auteurs

  J.C. Uitbol: Gods trouw in de tropen
  Twee delen compleet

  Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormailg Nederlands Oost-Indië gedurende de jaren 1946-1950.
  In de periode 1946-1950 verbleven ongeveer 100.000 militairen vrijwillig en vooral dienstplichtig in het voormalig Nederlands Oost-Indië. In dit boek geven een aantal van hen, ruim 40 jaar na hun terugkeer uit de tropen, alsnog hun relaas.
  Zij waren toen veldprediker, compagniescommandant, fouragemeester, infanterist administateur, kok chauffeur, enz. Er werd niet alleen met wapens gestreden, maar u leest ook van de geestelijke strijd die gevoerd werd.
  Velen sneuvelden in de strijd , anderen stierven aan een ziekte. Dit maakte velen van hen moedeloos. Ook het langere verblijf in de tropen dan door de regerin was toegezegd en de vele vragen bij de ongevaccineerden, die aanvankelijk niet naar Nederland terug mochten, deed hier geen goed aan.
  Echter, door alles heen loopt de gouden draad van Gods trouw.
  Speciale hoofdstukken zijn gewijd aan: Het detachement ongevaccineerde militairen, de kerkelijke begeleiding vanuit Nederland, Nederlandse oorlogskerkhoven in Indonsië, bevindelijk Gereformeerde prediking in de Oost, enz.
  De vele foto’s en illustraties, die de tekst verluchten, maken het geheel tot een boeiend en lezenswaardig geheel.  Deel 1: 399 pag.

  10,00 6,50
 • Auteur(s): Meerdere auteurs

  J.C. Uitbol: Gods trouw in de tropen
  Twee delen compleet

  Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormailg Nederlands Oost-Indië gedurende de jaren 1946-1950.
  In de periode 1946-1950 verbleven ongeveer 100.000 militairen vrijwillig en vooral dienstplichtig in het voormalig Nederlands Oost-Indië. In dit boek geven een aantal van hen, ruim 40 jaar na hun terugkeer uit de tropen, alsnog hun relaas.
  Zij waren toen veldprediker, compagniescommandant, fouragemeester, infanterist administateur, kok chauffeur, enz. Er werd niet alleen met wapens gestreden, maar u leest ook van de geestelijke strijd die gevoerd werd.
  Velen sneuvelden in de strijd , anderen stierven aan een ziekte. Dit maakte velen van hen moedeloos. Ook het langere verblijf in de tropen dan door de regerin was toegezegd en de vele vragen bij de ongevaccineerden, die aanvankelijk niet naar Nederland terug mochten, deed hier geen goed aan.
  Echter, door alles heen loopt de gouden draad van Gods trouw.
  Speciale hoofdstukken zijn gewijd aan: Het detachement ongevaccineerde militairen, de kerkelijke begeleiding vanuit Nederland, Nederlandse oorlogskerkhoven in Indonsië, bevindelijk Gereformeerde prediking in de Oost, enz.
  De vele foto’s en illustraties, die de tekst verluchten, maken het geheel tot een boeiend en lezenswaardig geheel.  Deel 1: 399 pag.  Deel 2 : 383 pag.

  20,00 10,00
 • Dit gebruikte boek is in staat van nieuw.   Een zestal preken uit het Frans vertaald door W. van der Zwaag
  In 1838 verscheen zowel te Parijs als te Geneve een bundel predikaties van de bekende Frans-Zwitserse prediker dr. Cesar Malan (1787 – 1864). Deze bundel, getiteld “Le Temoignage de Dieu” (Annonce Dans Des Sermons, Des Homelies Et Des Instructions Familieres) ofwel: Het getuigenis van God. Deze bundel bevat tien preken waarvan er zes zijn vertaald en in dit boek opgenomen.
  Malan heeft na zijn bekering en roeping tot het ambt een kerkelijke lijdensweg mee moeten maken. Na wegens zijn Schriftgetrouwe prediking en onderwijs, als docent van het sedelijk gymnasium en als predikant van de Nationale kerk te zijn afgezet, werd hij vanaf 1820 to aan zijn dood, voorganger van de Getuigeniskapel te Geneve. De door Malan nagelaten geschriften pmvatten naast enkele bundels predikaties ook een rijke verscheidenheid aan stichtelijke brochures, verhalen voor kinderen, polemische verhandelingen en inzonderheid ook een schat aan geestelijke liederen. De preken in dit boek zijn geschikt om te lezen in de eredienst.
  140 pag. ———— Dit boek is voorzien van een voorwoord door wijlen Ds. F.Mallan

  Artikelnummer: 9789075935035-1 Categorieën: ,
  8,50