06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Filter op auteur

Tweedehands boeken

Resultaat 1–16 van de 2119 resultaten wordt getoond

 • Auteur(s): A.M.Both

  Door : A.M.Both (en anderen)

  1991, softcover, 100 pag. 30 x 21,5. Illustraties.(foto’s, kaarten en oude ansichten)

  Uitgeverij drukkerij Kranse te Sommelsdijk

  In goede staat

  10,00
 • Ons avondmaalsformulier
  Bij de behandeling van het avondmaalsformulier wordt op pastorale wijze
  aandacht geschonken aan de rechte wijze van avondmaalsviering. Daarbij zijn de
  woorden van de Inzetter bepalend. Onze vaderen wijzen ons aan de hand van de
  Schrift op het onderscheid tussen een kerkelijk recht en een
  Goddelijk recht. Vragen als ‘wie worden buitengesloten’, ‘wie worden
  binnengesloten’, ‘wat is nodig voor een bijbelse avondmaalsviering’, ‘tot Wiens
  gedachtenis is het’, ‘hoe functioneert dat in het persoonlijke leven én in de
  kerkelijke gemeente’ komen aan de orde. Juist omdat het formulier zo venwichtig
  is, behoedt het enerzijds voor avondmaalsdrang, anderszijds voor
  avondmaalsmijding. Het relatief lange formulier wordt overzichtelijk gemaakt en regel voor regel
  uitgelegd. Het boek is allereerst bedoeld voor onze jongere generatie, maar wil daarnaast
  ook een handreiking zijn voor alle belijdende leden én de ambtsdragers.

  Gebonden , 173 pag.

  7,00
 • Ons belijdenis doen
  Met hart en mond – ons belijdenis doen wil jongeren vanuit de Schrift
  begeleiden op weg naar het doen van openbare geloofsbelijdenis. Zoals Waar
  liefde woont, ons huwelijksformulier dat wil doen op weg naar de knielbank en
  Van kind tot kind, ons doopformulier op weg naar de doopvont. Vanuit de Heilige
  Schrift, onze belijdenisgeschriften, de kerkorde en de kerkgeschiedenis worden
  lijnen getrokken naar het heden. Er wordt meegedacht met onze jonge mensen die
  zich in deze tijd vrijwillig willen voegen bij de gemeente. Deze uitgave beoogt
  onder meer bewustwording van een keus die op een kruispunt van het leven gedaan
  wordt.

  Gebonden , 157 pag.

  7,00
 • Ons
  huwelijksformulier
  In het klassieke huwelijksformulier
  horen we hoe de kerk al eeuwenlang de Schrift laat spreken over het
  huwelijksleven. Hebben we voldoende kennis van de inhoud? Weten we waar we
  tijdens de huwelijksdienst ja op zeggen? Door je erin te verdiepen, zul je tot
  de conclusie komen dat de inhoud van dit oude formulier uiterst actueel is.
  Bijbels onderwijs is nodig op de verdere huwelijksweg tot ons wezenlijk
  welzijn.
  Bij de behandeling van het huwelijksformulier wordt op pastorale
  wijze aandacht geschonken aan onder andere de verkeringstijd, de huwelijksdag,
  de bijbelse verhouding man/vrouw binnen het huwelijk, de kinderzegen en
  kinderloosheid. Hoe belangrijk is het met name voor de jongere generatie om in
  een tijd waarin bijbelse normen en waarden (ook met betrekking tot het
  huwelijk) meer en meer vervagen, kennis te nemen van Gods trouw en toezegging
  die zo helder verwoord zijn in het huwelijksformulier.

  Gebonden, 155 pag.

  7,00
 • Ons doopformulier
  Bij de behandeling van het doopformulier wordt op pastorale wijze aandacht
  geschonken aan vragen als: Wat betekent het voor mij als jongere om gedoopt te
  zijn? Wat betekent het om als ouder(s) het jawoord uit te spreken? Wat betekent
  het om ouder(s) te zijn van een gedoopt kind? Eveneens worden het voorrecht én
  de vermaning en verplichting die de doop met zich meebrengen vanuit het
  formulier voorgehouden.

  Gebonden, 174 pag.

  7,00
 • 739 pag. In fraai blauw kunstleer met goudopdruk; 2 kleine pitjes in voorkant, verder in NIEUWSTAAT.

  Uitgever: De Banier
  Uitgave: 2012
  29,50
 • Gebruikt dagboek. 374 pag. In zeer goede staat.

  J.H. Mauritz (red.): Stil zijn met de Schrift

  Een bijbels dagobek speciaal samengesteld voor jonge mensen. Het unieke van dit dagboek is de bijbelse lijn van Genesis tot Openbaring, die uitgangspunt is geweest bij het schrijven van de dagboekstukjes. De schrijvers bespreken op heldere en schriftuurlijke wijze de gekozen Schriftgedeelten. Voor een stil moment met de Schrift. Temidden van alle drukte van studie en werk. Speciaal voor jou.
  Redactie J.H. Mauritz
  Medewerkers:
  ds. G.J. van Aalst, I. den Dekker, ds. J. Driessen, ds. J.J. van Eckeveld, ds. C. Harinck, ds. W. Harinck, ds. B. van der Heiden, ds. H. Hofman, ds. M. Karens, ds. R. Kattenberg, J.H. Mauritz, ds. C.J. Meeuse, ds. A. Moerkerken, ds. P. Mulder, ds. W. Silfhout, ds. C. Sonnevelt, ds. W. Visscher, W. Visser en ds. J.B. Zippro.

  Uitgave: 2003
  5,00
 • Ds. G.J. van Aalst, Ds. D.J. Budding, Ds. P. den Butter.: Leer ons bidden
  Het gebed is een onderwerp waarover veel geschreven is.
  Toch kunnen we alleen weten wat een waar gebedsleven is als we het zelf echt mogen beoefenen. Voor iedereen is het noodzakelijk te leren bidden, omdat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. De Heilige Geest alleen kan voor ons bidden met onuitsprekelijke zuchtingen

  Bidden is de tere gemeenschap met de Heere zoeken. Is het niet de zwakheid van ons kerkelijk, persoonlijk en gezinsleven dat deze tere gemeenschap weinig beoefend wordt? Daarom behoren we met de discipelen te vragen: ‘Heere, leer ons bidden’.

  Deze uitgave is tot stand gekomen naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de Stichting Reformatorische Bezinningsavonden.

  Uitgever: De Ramshoorn Goes
  7,00
 • Gebruikt bijbels dagboek voor jongeren.

  Houvast is een dagboek voor jongeren over de Heidelbergse Catechismus.
  De 350e verjaardag van de Heidelbergse Catechismus is een mooie aanleiding om jongeren te laten zien hoe rijk de inhoud van dit belijdenisgeschrift is.
  In dit dagboek wordt op iedere zondag een nieuwe zondagsafdeling geïntroduceerd. In de daarop volgende week wordt deze Zondag verder uitgewerkt. De auteurs brengen de belijdenis voor jongeren tot leven door een heldere, praktische uitleg en een concrete aansluiting bij hun leefwereld. Deze uitgave verschijnt in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

  Aan dit dagboek werken auteurs mee uit de Gereformeerde Gemeenten: ds. G.J. van Aalst, H. Brons, ds. A.A. Brugge, ds. W. Harinck, J.J. Jacobse, ds. S.W. Janse, L.A. Kroon, ds. S. Maljaars, J.H. Mauritz, H.J. Nijsink, J.J. Pons, ds. A. Schreuder, ds. C. Sonnevelt, ds. L. Terlouw, ds. D.W. Tuinier, W. Visser e.a.

  7,00
 • In dit boek vindt u de artikelenreeks van ds. D.L. Aangeenbrug over de profeet Elísa. Hij heeft deze geschreven in de jaren 1962 tot 1968 in de Wachter Sions. Dit is een aansluitend vervolg op het eerder uitgegeven boek van de meditaties over de profeet Elía.
  Ook in dit boek gaat hij naar aanleiding van de Bijbeltekst niet alleen na, wat Elísa heeft meegemaakt, maar ook wat de leringen zijn voor ons en wat voor ons allen tot nut in het dagelijkse en ook in het geestelijke leven kan zijn. Graag wilde hij het middel zijn tot het toebrengen van burgers in het hemelse Koninkrijk, maar ook om Gods volk te zijn tot een hand en een voet op hun reis door dit leven.
  Het is jammer, dat hij de artikelenreeks niet tot het einde toe heeft mogen volbrengen, maar dat doet aan de inhoud van het boek zelf niets af, want wat hij heeft geschreven, gunde hij elke medereiziger naar de eeuwigheid en daarop sprak hij ons in de meditaties ook steeds aan.
  529 pag.

  Uitgever: Efama te Ederveen
  19,95
 • In dit boekwerk vindt u de artikelenreeks van ds. L. Aangeenbrug over de profeet Elía, die hij in de Wachter Sions van 1954 tot 1962 heeft geschreven. Deze meditaties zijn geen preken, hoewel sommige gedeelten wel in een kerkdienst zouden passen. Hij legt hierin zijn eigen leven en dat van de lezers naast het leven van Elía en de personen, waar Elía mee te maken had.
  Omgekeerd legt hij dan het leven van Elía naast ons leven. Dit gebeurt niet, om ons te meten aan Elía, maar om leringen, die er te halen zijn uit het leven van Elía, dat in de Bijbel is opgetekend, tot nut van ons eigen leven te doen zijn. Hij heeft de geschiedenis niet vergeestelijkt, maar vraagt zich in de meditaties telkens af: Hoe staan wij daar tegenover, kent u daar iets van, of hoe gedragen wij ons in zulk soort omstandigheden? Kennen wij er iets van in ons eigen leven?
  En dan bedoelt hij daarmee vooral het geestelijke leven. Daarbij spreekt hij niet alleen de onbekeerden aan, maar ook Gods volk in de verschillende standen van het genadeleven. Maar hij vergeet ook het tijdelijke leven niet. Hij had zelf te veel meegemaakt, om daarover te kunnen zwijgen. Hij wist voor zichzelf, dat hij met lichaam en ziel beide in het leven en sterven het eigendom was van zijn getrouwe Zaligmaker, Jezus Christus. De God van Elía was hem niet vreemd en de raven kende hij ook goed. Maar hij was ook geen vreemdeling van de strijd tegen de Baälsprofeten in het kerkelijke leven. En als hij dan over het tere, afhankelijke leven van Gods kinderen sprak, vroeg hij vaak, ook in zijn preken: Wat moet u straks in de hemel gaan doen, als u hier op aarde niet voor God wilt leven en uw leven niet in Zijn dienst wil besteden?
  708 pag.

  Uitgever: Efama te Ederveen
  19,95
 • Hoedemaker was aanvankelijk een medestrijder van Abr. Kuyper, maar hij kon niet meegaan met de doleantie.
  In dit werk worden de kerkelijk-theologische en de politiek-staatkundige opvattingen van Hoedemaker beschreven. Ook is een biografie van Hoedemaker toegevoegd.

  Uitgave: 1989
  5,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  Zie foto van achterzijde boek voor informatie.
  168 pp. Geen jaartalvermelding.

  Uitgever: Kok Kampen
  5,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  Beantwoording van vragen, gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag.

  5,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  184 pag. Hardcover , in goede staat.

  In de winter van 1959-1960 hield ds. H.G. Abma bijbel-lezingen over het boek Esther. Deze lezingen heeft hij enkele jaren daarna verwerkt in 35 korte overdenkingen. Daarin laat hij zien hoe de geschiedenis van Esther verwijst naar de unieke Borg en Middelaar Jezus Christus. Hij vestigt de aandacht niet alleen op de geestelijke betekenis van het bijbel-boek, maar wijst ook op de vele lessen voor ons dagelijkse leven. Zijn grote liefde voor het volk Israël wordt in dit boek duidelijk zichtbaar.

  Deze overdenkingen lenen zich uitstekend voor gebruik thuis, maar ook op bijbel-kringen en verenigingen.

  Uitgever: De Banier
  7,00
 • Zie foto van achterzijde voor beschrijving.

  2,50