06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Filter op auteur

Themaboeken

Toont alle 20 resultaten

 • Auteur(s): Bisschop Dr.R

  Pagina’s: 304
  Het puritanisme – van oorsprong een kerkelijke en geestelijke reformatiebeweging binnen de Anglicaanse Kerk – kreeg tussen 1640 en 1660 een uitgesproken politiek gezicht.
  Tussen 1640 en 1653 nodigde het parlement regelmatig puriteinse voorgangers uit om voor haar te preken. Uit de honderden preken voor het parlement zijn voor deze bundel 150 citaten geselecteerd rond het thema ‘geloof, gebod en gebed’.

  Uitgever: De Banier
  22,50 9,95
 • Auteur(s): Exalto_D.W.

  Voor de liefhebbers van lokale geschiedenis en kleine kerkgeschiedenis.

  D.W.Exalto is in zijn vrije tijd amateurhistoricus en archiefbeheerder van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge en wil de predikanten van het predikantenbord uit het kerkportaal nog laten spreken nadat zij gestorven zijn.

  De Heere houdt Zijn kerk in stand, ondanks ons. In de acta staan over het algemeen zaken vermeld die weinig verheffend zijn voor de mens. Des te heerlijker schittert Gods trouw en bijzondere zorg door de geslachten heen tot op heden.

  4 eeuwen kerkgeschiedenios (1574-1974) van Nieuwe Tonge heeft de schrijver bijelkaar gesprokkeld. Dit boek wil inzicht geven over de plaats van de kerk in het midden van onze dorpsgemeenschap. Daarbij komt een stuk historie van Nieuwe Tonge aan het licht. Er is relatief weinig bewaard gebleven van en over Nieuwe Tonge door rampem, water, vuur en onachtzaamheid. Dit boek voegt een stukje historie toe.

  Uren en uren las D. W. Exalto in de archiefstukken van de hervormde
  gemeente van Nieuwe-Tonge. Het resulteerde in een lijvig boek: ”400 jaar Kerckedienaers van de Nijewe Tonghe”. Na een inleiding passeren alle voorgangers de revue: van pastoor Johannes Pieters, die in 1480 overleed, tot ds. J. P. Verkade, die de gemeente van 1965 tot 1972 diende. Exalto beschrijft na een levensschets steeds de hoogte- en dieptepunten uit de periode dat de predikant in Nieuwe-Tonge stond. Het is een eerlijke weergave van de geschiedenis, zwarte bladzijden worden in het fotorijke boek niet overgeslagen. Het boek is in eigen beheer uitgegeven. O.a. predikanten als Franco Gaveel, J.W.Felix, Pieter Kruijt, J.P.Verkade, en vele anderen.
  De volledige opbrengst van dit boek komt ten goede aan de initiatiefnemers.

  Artikelnummer: Nijewe Tonghe Categorieën: , , ,
  39,50 15,00
 • Een rijk geïllustreerd haakboek met projecten die zowel in groot als klein formaat te maken zijn. Voor volwassen dames en kleine meisjes dus. In het boek staan onder meer een clutch, baret en keukenschort. De foto’s ademen een gezellige retrosfeer, waardoor je meteen zin krijgt zelf aan de slag te gaan. In het boek worden meerdere technieken gebruikt, zoals tunisch haken en tapestry haken. Elk project wordt stapsgewijs omschreven en is voorzien van een duidelijke werktekening.

  Artikelnummer: 9789402905069 Categorieën: , ,
  Uitgever: De Banier
  13,95 7,95
 • Auteur(s): Gazenbeek, Jac.

  In “Vrijbuiters van de Veluwe” neemt de schrijver Jac. Gazenbeek u weer mee op zijn zwerftochten door het wild en bijster land van de Veluwe. Hij laat u weer proeven van de kostelijke verhalen, die hij optekende uit de mond van oude Veluwse boeren, jagers en stropers. De sfeer en romantiek van vroegere dagen, waarin humor en ernst elkaar afwisselen. Samen met Gazenbeek beleeft u allerlei avonturen en ontmoet u de meest wonderlijke figuren van dit stroeve land. De Veluwe is een uniek gebied waar u nog de aparte sfeer kunt proeven van zingende bossen, wijde vlakten en intieme achteraf-plekjes. De markante Veluwnaren met hun door weer en wind getekende gezichten, zijn een uitstervend ras, maar in dit boek komen ze weer tot leven.
  Wie van het buitenleven houdt en graag eens in gedachten wil zwerven langs de eenzame paden, zandwegen, boerderijen, buurtschappen en dorpjes uit de tijd van Jac. Gazenbeek, mag dit zeker niet missen! Wat is er heerlijker dan eens ergens diep in het Veluwse bos onder een oeroude eik te mijmeren over vroeger. Of gezamenlijk rond het vuur van de open haard, op de heerd van een oude boerderij te luisteren naar het gestommel van de wind in de grondeloze schoorsteen. Te kijken in de vlammen van het knetterende houtvuur en je gedachten te laten dwalen op verre wegen. Juist in onze moderne tijd van computers en machines, waarin alles steeds sneller moet en de mens geen rust meer kan vinden, heeft men bijna geen tijd meer om te luisteren naar die ander, die iets te vertellen heeft. Hopelijk kan dit boek met zijn fluisteringen van het verleden, er toe bijdragen om de mensen iets te laten meebeleven van die sfeer die vroeger zo gewoon was!

  10,90 5,00
 • Auteur(s): Gazenbeek, Jac.

  In “Vrijbuiters van de Veluwe” neemt de schrijver Jac. Gazenbeek u weer mee op zijn zwerftochten door het wild en bijster land van de Veluwe. Hij laat u weer proeven van de kostelijke verhalen, die hij optekende uit de mond van oude Veluwse boeren, jagers en stropers. De sfeer en romantiek van vroegere dagen, waarin humor en ernst elkaar afwisselen. Samen met Gazenbeek beleeft u allerlei avonturen en ontmoet u de meest wonderlijke figuren van dit stroeve land. De Veluwe is een uniek gebied waar u nog de aparte sfeer kunt proeven van zingende bossen, wijde vlakten en intieme achteraf-plekjes. De markante Veluwnaren met hun door weer en wind getekende gezichten, zijn een uitstervend ras, maar in dit boek komen ze weer tot leven.
  Wie van het buitenleven houdt en graag eens in gedachten wil zwerven langs de eenzame paden, zandwegen, boerderijen, buurtschappen en dorpjes uit de tijd van Jac. Gazenbeek, mag dit zeker niet missen! Wat is er heerlijker dan eens ergens diep in het Veluwse bos onder een oeroude eik te mijmeren over vroeger. Of gezamenlijk rond het vuur van de open haard, op de heerd van een oude boerderij te luisteren naar het gestommel van de wind in de grondeloze schoorsteen. Te kijken in de vlammen van het knetterende houtvuur en je gedachten te laten dwalen op verre wegen. Juist in onze moderne tijd van computers en machines, waarin alles steeds sneller moet en de mens geen rust meer kan vinden, heeft men bijna geen tijd meer om te luisteren naar die ander, die iets te vertellen heeft. Hopelijk kan dit boek met zijn fluisteringen van het verleden, er toe bijdragen om de mensen iets te laten meebeleven van die sfeer die vroeger zo gewoon was!

  10,90 5,00
 • Auteur(s): Gazenbeek, Jac.

  Voor u ligt inmiddels alweer het vijfde boekwerk dat is uitgegeven door de Stichting Jac. Gazenbeek uit Barneveld. De titel van het boek “En zo gaat vroeger voorbij…” geeft eigenlijk al een beetje aan waarover de verhalen gaan.
  Oude gebruiken en ambachten die langzaam maar zeker verdwijnen of inmiddels reeds lang verdwenen zijn, komen in dit boek voor het voetlicht. De eekschillers, houtskoolbranders en wagenmakers, huisslachters en scharenslijpers, waar zijn ze gebleven? We hebben geconstateerd dat er veel, heel veel is veranderd, ook de normen, waarden en de tradities van onze voorouders zijn zo goed als verdwenen.
  Wat eeuwenlang en voor talrijke generaties als basis en levensnoodzaak gold, is onherroepelijk terzijde geschoven. Traditionele klederdrachten verdwenen, overgeleverde gebruiken gingen verloren, bouwstijl en woninginrichting, kleding en manieren richten zich meer en meer op de moderne tijd. Maar wie enige kennis heeft van het platteland en zijn bevolking heeft kunnen vaststellen, dat ondanks verbeteringen op materiaal gebied veel karakteristieks voor altijd verloren is gegaan en dikwijls van geestelijke armoede gesproken kan worden.
  De schrijver Jac. Gazenbeek geeft in deze verhalenbundel op een geheel eigen wijze, doorspekt met anekdotes, zijn levenservaringen van vroeger weer.

  10,90 5,00
 • Auteur(s): Gazenbeek, Jac.

  Deze 3 boeken zijn van natuurschrijver bij uitstek Jac. Gazenbeek. De boeken zijn afzonderlijk beschreven en de omschrijving van ieder boek kunt u vinden op onze site bij het betreffende boek.

  Volgens Van Dale is een vrijbuiter iemand die zich niet aan conventies of regels stoort of kan onderwerpen. Dat is dus een mens die dingen meemaakt waarvan de netjes in het maatschappelijke spoor wandelende burger slechts droomt. Maar die leest er wel graag over. Dat wist Jac. Gazenbeek, de zwerver van de Veluwe.

  Hij hoorde op zijn tochten door het ,,wild en bijster land van de Veluwe” veel boeiende verhalen uit de mond van die typische Veluwse vrijbuiters. Hij genoot van de meestal enigszins opgesmukte vertelsels en gaf ze graag door. In een aantal op de Veluwe verschijnende kranten werden ze gepubliceerd.

  In ieder boek staan 20 tot 25 verhalen waarin de auteur ons mee neemt door het ruige Veluwse land van voor en net na de Tweede Wereldoorlog. Daar leefden boeren, jagers en stropers nog in de bijzondere sfeer van vroegere generaties. Er waren wonderlijke figuren bij, maar juist die maakten boeiende belevenissen mee.

  De markante Veluwenaren met hun door weer en wind getekende gezichten, zijn een uitstervend ras, maar in deze boeken komen ze weer tot leven.

  In deze keurig uitgevoerde boekjes, beleeft men allerlei avonturen en ontmoet men wonderlijke Veluwse figuren van vroeger. U zult hiermee iets proeven van de sfeer die vroeger zo gewoon was.

  31,70 12,50
 • Auteur(s): Gouda, Ds. E

  Zelfverloochening is een belangrijke voorwaarde voor een goed huwelijk. Het draait niet in de eerste plaats om mij, maar om de ander. De woorden van Paulus: ‘Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods’, vormen de gulden regel voor een gelukkig en gezegend huwelijksleven.

  Verliefd, verloofd, getrouwd behandelt verschillende aspecten van het huwelijk en de voorbereiding daarop, zoals verliefdheid, verkeringstijd, seksualiteit, omgaan met conflicten en opvoeding.

  Door Ds. A.C. Uitslag in Reformatorisch Dagblad op 23-06-2014 : In dit boek gaat ds. Gouda op al dit soort kwesties in. Hij laat blijken goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Hij schrijft met kennis van zaken. In het tweede hoofdstuk beschrijft hij op een tere wijze de twee pijlers van het huwelijk: liefde en trouw. Dit boek is een echte aanrader.

  11,95 5,95
 • De vorming van predikanten, het onderscheid tussen christenen en niet-christenen en de rol van de kerk en de gelovigen in het publieke domein zijn de vragen die aandacht krijgen in de bezinning op de organisatie van kerk en geloof. Oude normen en tradities worden hierbij op hun houdbaarheidsdatum bevraagd. In een vergelijkbare situatie schreef de lutherse theoloog Erasmus Sarcerius zijn Pastorale (1559). In dit handboek doet hij predikanten praktische handreikingen aangaande hun voortgaande vorming, de wijze waarop zij en hun gemeenteleden heilig kunnen leven en de kerk kunnen organiseren en ook hoe zij hun verantwoordelijkheid in de samenleving kunnen vormgeven. In deze kerkhistorische studie met een praktisch-theologische focus laat Kees de Groot zijn analyse van de Pastorale uitlopen op vijfentwintig stellingen waarin hij formuleert wat zowel de kerk en haar leden als theologische opleidingen vandaag van Sarcerius kunnen leren.

  Artikelnummer: 9789402901610 Categorieën: , ,
  Uitgever: De Banier
  34,95 10,00
 • De trage kerkganger tot ijver opgewekt door den Godvruchten kerkganger, nevens de dierbaarheid van Gods Woord ieder op het hoogste aangeprezen.

  Door Jeremias Hollebeek, Emeritus Predikant te Leiderdorp. Gebonden, 112 pagina’s

  Artikelnummer: 9789078678007 Categorieën: , , ,
  6,50
 • Auteur(s): Jong, Ds. Tj. de

  Eenvoudige gids bij het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek
  Ds. Tj. de Jong schreef deze ‘gids’ bij het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek allereerst voor de catechisanten, maar ook voor hen die catechisatie mogen geven. Het is een eenvoudige uiteenzetting van de vertrouwde geloofsleer, ter onderwijzing en verduidelijking. Het hele vragenboekje komt zo aan de orde als lees- en leerstof in 69 korte hoofdstukken.

  Artikelnummer: 9789087180263 Categorieën: , ,
  15,90
 • Auteur(s): Joppe_Ds.J

  Echte vriendschap is een kostbaar geschenk. Dat maak je niet en je koop je evenmin, maar krijg je door vooral zelf een vriend te zijn. Echte vriendschap moet ook onderhouden worden. Het doet pijn als een hechte vriendschapsband verbroken wordt.
  In dit boek wordt ingegaan op wat de Bijbel zegt over vriendschap en wat we daarvan in onze tijd kunnen leren. Een mooi voorbeeld van echte vriendschap is dat van David en Jonathan. Gods Woord waarschuwt ook voor verkeerde vriendschap. Vrienden kunnen je immers maken, maar ook breken.
  Het slot van dit boek wijst op een heel bijzondere vriendschap, namelijk de vriendschap met God door het geloof in de Heere Jezus Christus. Als we door genade mogen behoren tot Jezus vrienden, zal dat ook te merken zijn aan welke vrienden we hebben. Zeg me wie je vrienden zijn…

  Dit boekje is zeer geschikt als geschenk bij verjaardag, geslaagden, of zo maar omdat je vriend(in) bent.

  In deze serie verscheen ook:
  -Vriendschap
  -Geboorte
  -Tijdsbesteding
  -Het huwelijk

  7,90
 • De troost van oude schrijvers over hun jonggestorven kinderen

  Veel oudvaders hebben ondervonden wat het is om een jong kind te verliezen. Ook zij hebben geworsteld met de eeuwige bestemming van hun kinderen.
  De ervaringen en opvattingen van enkele gezaghebbende theologen uit de gereformeerde traditie zijn bijeengebracht in dit boek. Het laat uit de praktijk zien hoe artikel I,17 van de Dordtse Leerregels functioneerde, dat godzalige ouders niet moeten twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun jonggestorven kinderen.
  Beschreven worden onder anderen Johannes Calvijn, Johannes Polyander, John Owen, Thomas Boston en Wilhelmus à Brakel.

  Ds. M.A. Kempeneers is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Elburg. Hij en zijn vrouw verloren in 1993 een kind, kort na de geboorte. In 2007 schreef hij het boekje Waar is ons kind?, als een praktisch-theologische handreiking rond het sterven van jonge kinderen.

  Artikelnummer: 9789088651915 Categorieën: , , ,
  Uitgever: De Groot Goudriaan
  14,90 6,50
 • Puriteinen schreven over donkere kanten van het geestelijk leven, zoals
  benauwdheid, verlatenheid en neerslachtigheid. Ze wilden hun lezers inzicht
  geven in de oorzaken van dit geestelijk lijden. Doordat de zonde in hun
  geschriften prominent naar voren komt, krijgen schuldbesef en bekering een
  zwaar accent. Tegelijk krijgt echter ook de bemoediging van met name zwakke
  gelovigen sterke aandacht. Hoewel het spirituele lijden als ingrijpend wordt
  getekend, zijn puriteinse auteurs ervan overtuigd dat gelovigen dankzij Gods
  genade hun moeite te boven komen.

  Deze studie bedoelt niet alleen het veld van de puriteinse pastorale
  zorg en geloofsbeleving verder in kaart te brengen, maar ook de eigen bijdrage
  van deze beweging aan de westerse spiritualiteitgeschiedenis.

  Dr. R.W. de Koeijer is predikant van wijkgemeente de Ark (PKN) te
  Bilthoven. Van zijn hand verscheen eerder: Geestelijke strijd bij de
  puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse
  geschriften in de periode 1587-1684.

  Uitgever: Labarum academic
  34,95 9,95
 • Auteur(s): Molenaar_Ds. P

  God heeft het huwelijk gegeven en ingesteld. De Heere wil graag dat het leven op aarde door twee mensen gedeeld wordt. Liefde en trouw zijn de grondslagen van het verbond dat man en vrouw met elkaar sluiten.
  Aan de hand van de Bijbel zoekt Ds. Molenaar in dit boekje naar antwoorden op allerlei vragen met betrekking tot het huwelijk. Het is verrassend hoeveel antwoorden Gods Woord ons aanreikt, zowel principieel als praktisch.

  Ds. Molenaar laat duidelijk uitkomen dat de Bijbel tijdloos is.

  Dit boekje is zeer geschikt als geschenk bij bruiloften en huwelijksjubilea.

  In deze serie verscheen ook:
  -Vriendschap
  -Geboorte
  -Tijdsbesteding
  -Het huwelijk

  7,90
 • Tot een teken – Joodse feesten en symbolen

  de Joodse feesten en symbolen nader belicht.
  in dit boekje vind je naast de uitleg ook mooie kleurenfoto’s

  Joodse feesten en symbolen zijn niet onbekend in Nederland. Zo zijn er ook in ons land kleine kokertjes te koop, die aan de deurposten bevestigd kunnen worden: de Mezoeza.
  Overbekend zijn ook beelden in kranten, tijdschriften en kalenders van biddende Joden met gebedsriemen en -mantels voor de Klaagmuur.
  De achtergrond van deze Joodse gebruiken is echter vaak minder bekend en daarom hebben ds. C. Neele en ds. W. Silfhout zowel de Joodse feestdagen als de Joodse symbolen nader belicht.
  De auteurs hebben zich niet beperkt tot de bijbelse en traditionele gegevens, ook wijzen ze nadrukkelijk op de diepere betekenis van deze feesten en symbolen. Wat hebben deze gebruiken nu nog te zeggen?
  In Tot een teken zijn ook prachtige kleurenfoto’s opgenomen.

  16,90 10,00
 • Paperback, 667 pag.

  Willem Teellinck was de ‘vader’ van de Nadere Reformatie. Deze beweging werd 400 jaar geleden in gang gezet door toedoen van Teellinck. Ter gelegenheid daarvan verschijnt deze uitgebreide biografie waarin voor het eerst ook Teellincks theologie beschreven is.

  Teellinck (1579-1629) zette zich als predikant in voor een verdergaande of nadere reformatie. Daarbij bracht hij een beweging op gang die tot op heden zijn sporen trekt. In 1608 publiceerde hij zijn eerste geschriften en verzocht een classis de overheid tot handhaving van de zondagsrust.
  In dit boek zijn de nieuwste gegevens over zijn leven verwerkt. Ook wordt ingegaan op de ontvangst van Teellincks geschriften. Bijzonder is dat voor het eerst wordt ingegaan op de theologie van Teellinck, die een grote invloed uitoefende op de Nederlandse Kerk.
  Dit boek biedt inzicht in het leven en de opvattingen van een prediker die na 400 jaar mensen die stichtelijke lectuur zoeken weet te boeien, maar ook de interesse heeft van vele wetenschappelijke onderzoekers.

  Recensie(s) uit 2008 :
  De auteur van dit kloeke werk is naast predikant te Urk en hoogleraar aan de VU ook voorzitter van de Stichting tot Studie van de Nadere Reformatie. Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat de Nadere Reformatie begon (1608) en de stichting 25 jaar bestaat. De auteur heeft dit werk in een half jaar geschreven. Dat betekent gezien de zorgvuldige samenvatting van de werken (tijdens zijn leven 48 publicaties) van Willem Teellinck (1579-1629) dat er reeds veel materiaal door de auteur verzameld moet zijn. Het eerste hoofdstuk laat iets zien over de familie waaruit Teellinck geboren is en over zijn leer en leven. Hij diende de gemeenten van Zierikzee en Middelburg en nam vooral in de classis Schouwen-Duiveland een grote plaats in bij zaken die het kerkverband en de staat raakten. Hij wordt beschouwd als de vader van de Nadere Reformatie. Ondanks de omvang van dit werk leest het boek als een roman en is de auteur in staat gebleken om dit werk vlot leesbaar te maken voor een breed publiek. Met talrijke afbeeldingen in zwart-wit. Een bibliografie, samenvattingen in het Engels en Duits, een uitgebreide literatuurlijst en een personenregister maken het boek compleet. J.W. Toebes

  Artikelnummer: 9789088650482 Categorieën: , ,
  Uitgever: De Groot Goudriaan
  Uitgave: 2008
  59,00 15,00
 • Prof. W.J. op ’t Hof ging opnieuw door de geschriften van Teellinck heen en deed nieuwe ontdekkingen over de theologische opvattingen van deze belangwekkende prediker.
  320 pag. De Groot Goudriaan

  Willem Teellinck (1579-1629) staat bekend als de ‘vader van de Nadere Reformatie’. Dit boek belicht de theologische opvattingen achter de praktische geschriften van Teellinck.

  W.J. op ’t Hof is predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente op Urk. Namens dit kerkverband is hij hoogleraar geschiedenis van het gereformeerd piëtisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ook is hij voorzitter van de Stichting tot Studie van de Nadere Reformatie. Op ’t Hof promoveerde op onderzoek naar vertalingen van Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands. Hij richtte zich later in het bijzonder op onderzoek naar Willem Teellicnk, de vader van de Nadere Reformatie. In 2008 werd hij, bij de presentatie van zijn magnum opus Willem Teellinck op een aan de Nadere Reformatie gewijd congres te Middelburg, benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

  Recensie(s):
  Willem Teellinck (1579-1629) geldt als degene die, beinvloed door het Engelse Puritanisme, de aanzet heeft gegeven tot de beweging van de Nadere Reformatie. Deze stroming ijverde voor een verdere doorwerking van de reformatie in het maatschappelijke en kerkelijk leven in ons land. Prof. Op ’t Hof (VU) is al heel lang geboeid door deze vrome Zeeuwse predikant. In 2008 schreef hij een uitvoerige biografie*. Dit is een vervolgstudie. Naast aanvullingen op de biografie is het een overzicht van de theologische inzichten van Teellinck, bijeengelezen uit zijn omvangrijke oeuvre. Teellinck heeft zelf geen systematisch overzicht van zijn opvattingen nagelaten. Thema’s als Bijbel, belijdenis, verbond en verkiezing en zijn aanwijzingen voor een heilig christelijke leven in kerk, gezin en maatschappij zoals over de zondagsheiliging, de huisgodsdienst, de overheid, vrouwvriendelijkheid en matigheid. Veel van deze inzichten hebben zowel de wetgeving als de kerkelijke en wereldlijke cultuur van Nederland aanwijsbaar beinvloed. Verzorgd uitgegeven en voorzien van notenapparaat en register.

  A. Lindenberg

  Artikelnummer: 9789088651991 Categorieën: , ,
  Uitgever: De Groot Goudriaan
  Uitgave: 2011
  49,50 10,00
 • Auteur(s): Uitslag_Ds. A.C.

  Niet voor niets wordt de kinderzegen wel de kroon op het huwelijk genoemd. Het geeft vreugde als een vrouw zwanger raakt. Negen maanden lang staat alles in het teken van de koms van een kleine. Er komt veel op het gezin af, met name op de vrouw. Als alles dan goed mag gaan, is de blijdschap des te groter. Want het kan ook misgaan…
  In dit boek wordt ingegaan op wat de Bijbel zegt over de geboorte van een kind. Het verlangen naar een kindje, zwanger worden, de zwangerschap zelf, de barensweeen, de geboorte en de vreugde als er een gezond kindje in de armen wat worden gehouden. Vanuit een geopende Bijbel passeren al deze onderwerpen de revue. Uiteindelijk om des te sterker te mogen zien hoe in de geboorte van een kind alles spreekt van Gods grootheid en goedheid.

  Dit boekje is zeer geschikt als geschenk tijdens de zwangerschapsperiode of bij de geboorte van een kindje.

  In deze serie verscheen ook:
  -Vriendschap
  -Geboorte
  -Tijdsbesteding
  -Het huwelijk

  7,90
 • Auteur(s): Wijk_Ds. G

  De Bijbel voegt een wezenlijke dimensie toe aan alles wat al over onderwerp ‘tijd’ geschreven is. De Schrift wijst ons niet alleen op een efficient omgaan met de tijd, maar stelt ons vooral de vraag waaraan – of beter gezegd: aan wie – wij onze beste tijd geven.
  Tijd is in de eerste plaats genadetijd. Wij kunnen nog zo efficient onze tijd indelen, als het aan de verkeerde dingen wordt besteeds, is het van nul en generlei waarde. De Bijbel leert ons dat de tijd die wij hebben in de eerste plaats gegeven is om God te zoeken. Mozes bad het al in Psalm 90: ‘Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.’ De Heere Jezus leert ons dat de tijd moet worden ingezet voor de eeuwigheid: ‘Zoekt eerst het koninkrijk Gods, en Zijn gerechtigheid !

  Dit boekje is zeer geschikt als geschenk bij verjaardagen, geslaagden, etc.

  In deze serie verscheen ook:
  -Vriendschap
  -Geboorte
  -Tijdsbesteding
  -Het huwelijk

  7,90