Filter op auteur

Themaboeken (Nieuw)

Resultaat 1–20 van de 24 resultaten wordt getoond

 • Auteur(s): Bisschop Dr.R

  Pagina’s: 304
  Het puritanisme – van oorsprong een kerkelijke en geestelijke reformatiebeweging binnen de Anglicaanse Kerk – kreeg tussen 1640 en 1660 een uitgesproken politiek gezicht.
  Tussen 1640 en 1653 nodigde het parlement regelmatig puriteinse voorgangers uit om voor haar te preken. Uit de honderden preken voor het parlement zijn voor deze bundel 150 citaten geselecteerd rond het thema ‘geloof, gebod en gebed’.

  Uitgever: De Banier
  22,50 9,95
 • Auteur(s): Exalto, D.W.

  Voor de liefhebbers van lokale geschiedenis en kleine kerkgeschiedenis.

  D.W.Exalto is in zijn vrije tijd amateurhistoricus en archiefbeheerder van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge en wil de predikanten van het predikantenbord uit het kerkportaal nog laten spreken nadat zij gestorven zijn.

  De Heere houdt Zijn kerk in stand, ondanks ons. In de acta staan over het algemeen zaken vermeld die weinig verheffend zijn voor de mens. Des te heerlijker schittert Gods trouw en bijzondere zorg door de geslachten heen tot op heden.

  4 eeuwen kerkgeschiedenios (1574-1974) van Nieuwe Tonge heeft de schrijver bijelkaar gesprokkeld. Dit boek wil inzicht geven over de plaats van de kerk in het midden van onze dorpsgemeenschap. Daarbij komt een stuk historie van Nieuwe Tonge aan het licht. Er is relatief weinig bewaard gebleven van en over Nieuwe Tonge door rampem, water, vuur en onachtzaamheid. Dit boek voegt een stukje historie toe.

  Uren en uren las D. W. Exalto in de archiefstukken van de hervormde
  gemeente van Nieuwe-Tonge. Het resulteerde in een lijvig boek: ”400 jaar Kerckedienaers van de Nijewe Tonghe”. Na een inleiding passeren alle voorgangers de revue: van pastoor Johannes Pieters, die in 1480 overleed, tot ds. J. P. Verkade, die de gemeente van 1965 tot 1972 diende. Exalto beschrijft na een levensschets steeds de hoogte- en dieptepunten uit de periode dat de predikant in Nieuwe-Tonge stond. Het is een eerlijke weergave van de geschiedenis, zwarte bladzijden worden in het fotorijke boek niet overgeslagen. Het boek is in eigen beheer uitgegeven. O.a. predikanten als Franco Gaveel, J.W.Felix, Pieter Kruijt, J.P.Verkade, en vele anderen.
  De volledige opbrengst van dit boek komt ten goede aan de initiatiefnemers.

  39,50 15,00
 • Een rijk geïllustreerd haakboek met projecten die zowel in groot als klein formaat te maken zijn. Voor volwassen dames en kleine meisjes dus. In het boek staan onder meer een clutch, baret en keukenschort. De foto’s ademen een gezellige retrosfeer, waardoor je meteen zin krijgt zelf aan de slag te gaan. In het boek worden meerdere technieken gebruikt, zoals tunisch haken en tapestry haken. Elk project wordt stapsgewijs omschreven en is voorzien van een duidelijke werktekening.

  Artikelnummer: 9789402905069 Categorieën: , ,
  Uitgever: De Banier
  13,95 7,95
 • Auteur(s): Gazenbeek, Jac.

  In “Vrijbuiters van de Veluwe” neemt de schrijver Jac. Gazenbeek u weer mee op zijn zwerftochten door het wild en bijster land van de Veluwe. Hij laat u weer proeven van de kostelijke verhalen, die hij optekende uit de mond van oude Veluwse boeren, jagers en stropers. De sfeer en romantiek van vroegere dagen, waarin humor en ernst elkaar afwisselen. Samen met Gazenbeek beleeft u allerlei avonturen en ontmoet u de meest wonderlijke figuren van dit stroeve land. De Veluwe is een uniek gebied waar u nog de aparte sfeer kunt proeven van zingende bossen, wijde vlakten en intieme achteraf-plekjes. De markante Veluwnaren met hun door weer en wind getekende gezichten, zijn een uitstervend ras, maar in dit boek komen ze weer tot leven.
  Wie van het buitenleven houdt en graag eens in gedachten wil zwerven langs de eenzame paden, zandwegen, boerderijen, buurtschappen en dorpjes uit de tijd van Jac. Gazenbeek, mag dit zeker niet missen! Wat is er heerlijker dan eens ergens diep in het Veluwse bos onder een oeroude eik te mijmeren over vroeger. Of gezamenlijk rond het vuur van de open haard, op de heerd van een oude boerderij te luisteren naar het gestommel van de wind in de grondeloze schoorsteen. Te kijken in de vlammen van het knetterende houtvuur en je gedachten te laten dwalen op verre wegen. Juist in onze moderne tijd van computers en machines, waarin alles steeds sneller moet en de mens geen rust meer kan vinden, heeft men bijna geen tijd meer om te luisteren naar die ander, die iets te vertellen heeft. Hopelijk kan dit boek met zijn fluisteringen van het verleden, er toe bijdragen om de mensen iets te laten meebeleven van die sfeer die vroeger zo gewoon was!

  10,90 5,00
 • Auteur(s): Gazenbeek, Jac.

  In “Vrijbuiters van de Veluwe” neemt de schrijver Jac. Gazenbeek u weer mee op zijn zwerftochten door het wild en bijster land van de Veluwe. Hij laat u weer proeven van de kostelijke verhalen, die hij optekende uit de mond van oude Veluwse boeren, jagers en stropers. De sfeer en romantiek van vroegere dagen, waarin humor en ernst elkaar afwisselen. Samen met Gazenbeek beleeft u allerlei avonturen en ontmoet u de meest wonderlijke figuren van dit stroeve land. De Veluwe is een uniek gebied waar u nog de aparte sfeer kunt proeven van zingende bossen, wijde vlakten en intieme achteraf-plekjes. De markante Veluwnaren met hun door weer en wind getekende gezichten, zijn een uitstervend ras, maar in dit boek komen ze weer tot leven.
  Wie van het buitenleven houdt en graag eens in gedachten wil zwerven langs de eenzame paden, zandwegen, boerderijen, buurtschappen en dorpjes uit de tijd van Jac. Gazenbeek, mag dit zeker niet missen! Wat is er heerlijker dan eens ergens diep in het Veluwse bos onder een oeroude eik te mijmeren over vroeger. Of gezamenlijk rond het vuur van de open haard, op de heerd van een oude boerderij te luisteren naar het gestommel van de wind in de grondeloze schoorsteen. Te kijken in de vlammen van het knetterende houtvuur en je gedachten te laten dwalen op verre wegen. Juist in onze moderne tijd van computers en machines, waarin alles steeds sneller moet en de mens geen rust meer kan vinden, heeft men bijna geen tijd meer om te luisteren naar die ander, die iets te vertellen heeft. Hopelijk kan dit boek met zijn fluisteringen van het verleden, er toe bijdragen om de mensen iets te laten meebeleven van die sfeer die vroeger zo gewoon was!

  10,90 5,00
 • Auteur(s): Gazenbeek, Jac.

  Voor u ligt inmiddels alweer het vijfde boekwerk dat is uitgegeven door de Stichting Jac. Gazenbeek uit Barneveld. De titel van het boek “En zo gaat vroeger voorbij…” geeft eigenlijk al een beetje aan waarover de verhalen gaan.
  Oude gebruiken en ambachten die langzaam maar zeker verdwijnen of inmiddels reeds lang verdwenen zijn, komen in dit boek voor het voetlicht. De eekschillers, houtskoolbranders en wagenmakers, huisslachters en scharenslijpers, waar zijn ze gebleven? We hebben geconstateerd dat er veel, heel veel is veranderd, ook de normen, waarden en de tradities van onze voorouders zijn zo goed als verdwenen.
  Wat eeuwenlang en voor talrijke generaties als basis en levensnoodzaak gold, is onherroepelijk terzijde geschoven. Traditionele klederdrachten verdwenen, overgeleverde gebruiken gingen verloren, bouwstijl en woninginrichting, kleding en manieren richten zich meer en meer op de moderne tijd. Maar wie enige kennis heeft van het platteland en zijn bevolking heeft kunnen vaststellen, dat ondanks verbeteringen op materiaal gebied veel karakteristieks voor altijd verloren is gegaan en dikwijls van geestelijke armoede gesproken kan worden.
  De schrijver Jac. Gazenbeek geeft in deze verhalenbundel op een geheel eigen wijze, doorspekt met anekdotes, zijn levenservaringen van vroeger weer.

  10,90 5,00
 • Auteur(s): Gazenbeek, Jac.

  Deze 3 boeken zijn van natuurschrijver bij uitstek Jac. Gazenbeek. De boeken zijn afzonderlijk beschreven en de omschrijving van ieder boek kunt u vinden op onze site bij het betreffende boek.

  Volgens Van Dale is een vrijbuiter iemand die zich niet aan conventies of regels stoort of kan onderwerpen. Dat is dus een mens die dingen meemaakt waarvan de netjes in het maatschappelijke spoor wandelende burger slechts droomt. Maar die leest er wel graag over. Dat wist Jac. Gazenbeek, de zwerver van de Veluwe.

  Hij hoorde op zijn tochten door het ,,wild en bijster land van de Veluwe” veel boeiende verhalen uit de mond van die typische Veluwse vrijbuiters. Hij genoot van de meestal enigszins opgesmukte vertelsels en gaf ze graag door. In een aantal op de Veluwe verschijnende kranten werden ze gepubliceerd.

  In ieder boek staan 20 tot 25 verhalen waarin de auteur ons mee neemt door het ruige Veluwse land van voor en net na de Tweede Wereldoorlog. Daar leefden boeren, jagers en stropers nog in de bijzondere sfeer van vroegere generaties. Er waren wonderlijke figuren bij, maar juist die maakten boeiende belevenissen mee.

  De markante Veluwenaren met hun door weer en wind getekende gezichten, zijn een uitstervend ras, maar in deze boeken komen ze weer tot leven.

  In deze keurig uitgevoerde boekjes, beleeft men allerlei avonturen en ontmoet men wonderlijke Veluwse figuren van vroeger. U zult hiermee iets proeven van de sfeer die vroeger zo gewoon was.

  31,70 12,50
 • Auteur(s): Gouda, Ds. E

  Zelfverloochening is een belangrijke voorwaarde voor een goed huwelijk. Het draait niet in de eerste plaats om mij, maar om de ander. De woorden van Paulus: ‘Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods’, vormen de gulden regel voor een gelukkig en gezegend huwelijksleven.

  Verliefd, verloofd, getrouwd behandelt verschillende aspecten van het huwelijk en de voorbereiding daarop, zoals verliefdheid, verkeringstijd, seksualiteit, omgaan met conflicten en opvoeding.

  Door Ds. A.C. Uitslag in Reformatorisch Dagblad op 23-06-2014 : In dit boek gaat ds. Gouda op al dit soort kwesties in. Hij laat blijken goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Hij schrijft met kennis van zaken. In het tweede hoofdstuk beschrijft hij op een tere wijze de twee pijlers van het huwelijk: liefde en trouw. Dit boek is een echte aanrader.

  11,95 5,95
 • De vorming van predikanten, het onderscheid tussen christenen en niet-christenen en de rol van de kerk en de gelovigen in het publieke domein zijn de vragen die aandacht krijgen in de bezinning op de organisatie van kerk en geloof. Oude normen en tradities worden hierbij op hun houdbaarheidsdatum bevraagd. In een vergelijkbare situatie schreef de lutherse theoloog Erasmus Sarcerius zijn Pastorale (1559). In dit handboek doet hij predikanten praktische handreikingen aangaande hun voortgaande vorming, de wijze waarop zij en hun gemeenteleden heilig kunnen leven en de kerk kunnen organiseren en ook hoe zij hun verantwoordelijkheid in de samenleving kunnen vormgeven. In deze kerkhistorische studie met een praktisch-theologische focus laat Kees de Groot zijn analyse van de Pastorale uitlopen op vijfentwintig stellingen waarin hij formuleert wat zowel de kerk en haar leden als theologische opleidingen vandaag van Sarcerius kunnen leren.

  Artikelnummer: 9789402901610 Categorieën: , ,
  Uitgever: De Banier
  34,95 10,00
 • De trage kerkganger tot ijver opgewekt door den Godvruchten kerkganger, nevens de dierbaarheid van Gods Woord ieder op het hoogste aangeprezen.

  Door Jeremias Hollebeek, Emeritus Predikant te Leiderdorp. Gebonden, 112 pagina’s

  Artikelnummer: 9789078678007 Categorieën: , , ,
  6,50
 • Gebonden, 133 pag.

  Uitgave door de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging – Rhenen 2010

  Gods allerheiligste rustdag. Kort verdedigd tegen alle sabbatsschenders. (door William Burton) Waaraan zijn toegevoegd enige godzalige oefeningen op de dag des Heeren te gebruiken, uit de werken van doctor Daniël Featly.

  Artikelnummer: 9789078678007 Categorieën: , , ,
  7,50
 • Auteur(s): Jong, Ds. Tj. de

  Eenvoudige gids bij het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek
  Ds. Tj. de Jong schreef deze ‘gids’ bij het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek allereerst voor de catechisanten, maar ook voor hen die catechisatie mogen geven. Het is een eenvoudige uiteenzetting van de vertrouwde geloofsleer, ter onderwijzing en verduidelijking. Het hele vragenboekje komt zo aan de orde als lees- en leerstof in 69 korte hoofdstukken.

  Artikelnummer: 9789087180263 Categorieën: , ,
  15,90
 • Auteur(s): Joppe, Ds.J

  Echte vriendschap is een kostbaar geschenk. Dat maak je niet en je koop je evenmin, maar krijg je door vooral zelf een vriend te zijn. Echte vriendschap moet ook onderhouden worden. Het doet pijn als een hechte vriendschapsband verbroken wordt.
  In dit boek wordt ingegaan op wat de Bijbel zegt over vriendschap en wat we daarvan in onze tijd kunnen leren. Een mooi voorbeeld van echte vriendschap is dat van David en Jonathan. Gods Woord waarschuwt ook voor verkeerde vriendschap. Vrienden kunnen je immers maken, maar ook breken.
  Het slot van dit boek wijst op een heel bijzondere vriendschap, namelijk de vriendschap met God door het geloof in de Heere Jezus Christus. Als we door genade mogen behoren tot Jezus vrienden, zal dat ook te merken zijn aan welke vrienden we hebben. Zeg me wie je vrienden zijn…

  Dit boekje is zeer geschikt als geschenk bij verjaardag, geslaagden, of zo maar omdat je vriend(in) bent.

  In deze serie verscheen ook:
  -Vriendschap
  -Geboorte
  -Tijdsbesteding
  -Het huwelijk

  7,90
 • De troost van oude schrijvers over hun jonggestorven kinderen

  Veel oudvaders hebben ondervonden wat het is om een jong kind te verliezen. Ook zij hebben geworsteld met de eeuwige bestemming van hun kinderen.
  De ervaringen en opvattingen van enkele gezaghebbende theologen uit de gereformeerde traditie zijn bijeengebracht in dit boek. Het laat uit de praktijk zien hoe artikel I,17 van de Dordtse Leerregels functioneerde, dat godzalige ouders niet moeten twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun jonggestorven kinderen.
  Beschreven worden onder anderen Johannes Calvijn, Johannes Polyander, John Owen, Thomas Boston en Wilhelmus à Brakel.

  Ds. M.A. Kempeneers is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Elburg. Hij en zijn vrouw verloren in 1993 een kind, kort na de geboorte. In 2007 schreef hij het boekje Waar is ons kind?, als een praktisch-theologische handreiking rond het sterven van jonge kinderen.

  Artikelnummer: 9789088651915 Categorieën: , , ,
  Uitgever: De Groot Goudriaan
  14,90 9,90
 • Puriteinen schreven over donkere kanten van het geestelijk leven, zoals
  benauwdheid, verlatenheid en neerslachtigheid. Ze wilden hun lezers inzicht
  geven in de oorzaken van dit geestelijk lijden. Doordat de zonde in hun
  geschriften prominent naar voren komt, krijgen schuldbesef en bekering een
  zwaar accent. Tegelijk krijgt echter ook de bemoediging van met name zwakke
  gelovigen sterke aandacht. Hoewel het spirituele lijden als ingrijpend wordt
  getekend, zijn puriteinse auteurs ervan overtuigd dat gelovigen dankzij Gods
  genade hun moeite te boven komen.

  Deze studie bedoelt niet alleen het veld van de puriteinse pastorale
  zorg en geloofsbeleving verder in kaart te brengen, maar ook de eigen bijdrage
  van deze beweging aan de westerse spiritualiteitgeschiedenis.

  Dr. R.W. de Koeijer is predikant van wijkgemeente de Ark (PKN) te
  Bilthoven. Van zijn hand verscheen eerder: Geestelijke strijd bij de
  puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse
  geschriften in de periode 1587-1684.

  Uitgever: Labarum academic
  34,95 9,95
 • Auteur(s): Kranendonk, W.B.

  Gebonden 984 pag. groot-formaat op kwalitatief hoogwaardig fotopapier.

  De Generale Synode is de belangrijkste van de vele kerkelijke vergaderingen die in calvinistische kerken worden gehouden. Vandaar dat er vaak veel aandacht uitgaat naar hetgeen daar besproken en besloten wordt. Niet voor niets dat in De Saambinder, het kerkelijk orgaan van de Gereformeerde Gemeenten, uitgebreide verslagen worden opgenomen. Ze zijn bedoeld om het kerkvolk te informeren. Vooral oudere verslagen geven tegelijk een impressie van de sfeer. In deze bundel zijn de verslagen vanaf de oprichting van De Saambinder in 1922 samengebracht. Daarnaast zijn van bijna alle afgevaardigden portretten opgenomen en foto’s van de vergaderende broeders die vanaf het midden van de jaren zeventig zijn gemaakt door medewerkers van het Reformatorisch Dagblad. Een interessant lees- en kijkboek.

  Broeders bijeen
  Door Dr. W. Fieret in Reformatorisch Dagblad op 13-04-2017

  Een groot en zwaar boek. In bijna 1000 pagina’s zijn de verslagen opgenomen van 33 van de 45 generale synodes van de Gereformeerde Gemeenten die tussen 1907 en 2017 zijn gehouden. Die verslagen verschenen in De Saambinder, het kerkeljk blad van de Gereformeerde Gemeenten. Het eerste verslag is geschreven na de generale synode van 1925, door de toenmalige preses ds. G. H. Kersten.
  Van die synodevergaderingen werd op verschillende manieren verslag gedaan: de oficiële handelingen, de acta, en de artikelen in De Saambinder. Ds. Kersten begreep dat het van grote betekenis is om mensen te informeren over de ontwikkelingen in de kerk. Dat vergroot de betrokkenheid. Vanuit kerkhistorisch oogpunt is het jammer dat er van de eerste vergaderingen vrjwel niets is vermeld. De informatie over die vergaderingen beperkt zich tot de datum, de tekst van de synodepreek en een fotootje van de leden van het moderamen. De samensteller had uit de beschikbare studies en op grond van de handelingen toch iets kunnen schrjven over wat er besproken was. Die eerste jaren na het ontstaan van het kerkgenootschap waren van belang. Het recent uitgegeven boek van H. Vermeulen over ds. L. Boone laat zien dat er in die jaren veel is gebeurd wat van belang is voor de kennis van de zogenaamde kleine kerkgeschiedenis. W. B. Kranendonk, de samensteller van dit boek, heeft de keuze gemaakt er een bronnenpublicatie van te maken. Hj heeft er eveneens voor gekozen om nergens commentaar te geven, iets toe te lichten of te duiden. Dit had hj bjvoorbeeld in voetof eindnoten kunnen doen. Daarmee zou het boek aan betekenis winnen. Een tweede opmerking betreft de geringe bruikbaarheid van dit boek als bron. Als je als geïnteresseerde zoekt naar wat er in een bepaalde synodevergadering besproken is, kun je gemakkeljk informatie vinden. Zoek je echter thematisch, bjvoorbeeld naar wat er in diverse vergaderingen gezegd en besloten is over echtscheiding, over het belang van oudvaders of over het verbond der genade, dan is dat een zeer tjdrovende bezigheid omdat een personen- en zakenregister ontbreken. Bj het doornemen van dit boek zie je dat er in de loop van de tjd heel wat veranderd is. Het valt bjvoorbeeld op dat de laatste decennia er grote continuïteit was en is ten aanzien van de preses. De predikanten A. F. Honkoop en J. J. van Eckeveld vervulden beiden zeven keer achter elkaar deze belangrjke functie. Eerder was er een grotere diversiteit. Zo was ds. Kersten van achttien vergaderingen zes keer preses. Hj werd afgewisseld door bjvoorbeeld de predikanten Van Reenen, Den Hengst en Kok. Soms heeft het Saambinderverslag het karakter van een uiteenzetting van de leer. In het ruim veertig pagina’s tellende verslag van de vergadering van 1977 geeft de scriba ds. K. de Gier uitgebreid citaten weer uit de dogmatiek van ds. Kersten en uit zjn boek ”Nachtgezichten van Zacharia”. Dit naar aanleiding van de bespreking van omstreden uitlatingen die een van de predikanten in een interview had gedaan. Die pagina’s zullen niet op de synode zjn voorgelezen, maar ze kregen wel een plaats in het verslag. Behalve een leesboek is het ook een kjkboek. De vele foto’s zjn alle zwart-wit. Dat sluit goed aan bj de kleding van de ambtsdragers: zwart pak, stropdas en wit overhemd. De samensteller is er, ongetwjfeld met hulp van anderen, in geslaagd om vrjwel alle personen op de foto’s bj naam te noemen. Dat moet een heel werk geweest zjn. Zelfs mannen die met de rug naar de fotograaf zaten of van wie maar een deeltje van het hoofd zichtbaar is, zjn geïdentiiceerd. Het doet wel wat komisch aan: een hele rj ruggen met zwarte jasjes, waarvan feilloos van links naar rechts wordt aangegeven wie de dragers van deze jasjes waren. De vraag is of deze bronnenpublicatie iets toevoegt aan de acta en de studies van bjvoorbeeld ds. Golverdingen die over de Gereformeerde Gemeenten verschenen zjn. Als je ook in aanmerking neemt dat alle verslagen ontleend zjn aan Digibron en dus in principe al voor iedereen beschikbaar waren, is het antwoord niet positief. De samensteller omschrjft zjn intentie echter niet in termen van bruikbaarheid of inzicht in kerkhistorische ontwikkelingen. Zjn doel is bereikt als de lezer ervan overtuigd is dat de Heere, ondanks alle menseljke tekorten, de gemeenten heeft onderhouden en geleid. Het boek heeft vanuit die invalshoek betekenis voor liefhebbers van de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten.

  Uitgever: De Banier
  39,95 19,95
 • Auteur(s): Meerdere auteurs

  Voor deze bundel schreven bekende en minder bekende schrijvers hun eigen kerstverhaal. Soms meer dan een. De kerstverhalen spelen zich af in verschillende tijden. Sommige spelen in het heden, weer andere in het verleden, en ook enkele in de tijd van de geboorte van de Heere Jezus. Maar de verhalen gaan uiteindelijk allemaal over de toekomst. Ze gaan over de zoektocht naar het Kind. Over de weg er naar toe, de weg naar Bethlehem. Over hoe mensen hiermee bezig zijn, en ook, vooral, wat ze in dit opzicht overkomt

  Uitgave Den Hertog, paperback, nieuw

  10,50 4,99
 • Auteur(s): Molenaar, Ds. P

  God heeft het huwelijk gegeven en ingesteld. De Heere wil graag dat het leven op aarde door twee mensen gedeeld wordt. Liefde en trouw zijn de grondslagen van het verbond dat man en vrouw met elkaar sluiten.
  Aan de hand van de Bijbel zoekt Ds. Molenaar in dit boekje naar antwoorden op allerlei vragen met betrekking tot het huwelijk. Het is verrassend hoeveel antwoorden Gods Woord ons aanreikt, zowel principieel als praktisch.

  Ds. Molenaar laat duidelijk uitkomen dat de Bijbel tijdloos is.

  Dit boekje is zeer geschikt als geschenk bij bruiloften en huwelijksjubilea.

  In deze serie verscheen ook:
  -Vriendschap
  -Geboorte
  -Tijdsbesteding
  -Het huwelijk

  7,90
 • Tot een teken – Joodse feesten en symbolen

  de Joodse feesten en symbolen nader belicht.
  in dit boekje vind je naast de uitleg ook mooie kleurenfoto’s

  Joodse feesten en symbolen zijn niet onbekend in Nederland. Zo zijn er ook in ons land kleine kokertjes te koop, die aan de deurposten bevestigd kunnen worden: de Mezoeza.
  Overbekend zijn ook beelden in kranten, tijdschriften en kalenders van biddende Joden met gebedsriemen en -mantels voor de Klaagmuur.
  De achtergrond van deze Joodse gebruiken is echter vaak minder bekend en daarom hebben ds. C. Neele en ds. W. Silfhout zowel de Joodse feestdagen als de Joodse symbolen nader belicht.
  De auteurs hebben zich niet beperkt tot de bijbelse en traditionele gegevens, ook wijzen ze nadrukkelijk op de diepere betekenis van deze feesten en symbolen. Wat hebben deze gebruiken nu nog te zeggen?
  In Tot een teken zijn ook prachtige kleurenfoto’s opgenomen.

  16,90 10,00
 • Paperback, 667 pag.

  Willem Teellinck was de ‘vader’ van de Nadere Reformatie. Deze beweging werd 400 jaar geleden in gang gezet door toedoen van Teellinck. Ter gelegenheid daarvan verschijnt deze uitgebreide biografie waarin voor het eerst ook Teellincks theologie beschreven is.

  Teellinck (1579-1629) zette zich als predikant in voor een verdergaande of nadere reformatie. Daarbij bracht hij een beweging op gang die tot op heden zijn sporen trekt. In 1608 publiceerde hij zijn eerste geschriften en verzocht een classis de overheid tot handhaving van de zondagsrust.
  In dit boek zijn de nieuwste gegevens over zijn leven verwerkt. Ook wordt ingegaan op de ontvangst van Teellincks geschriften. Bijzonder is dat voor het eerst wordt ingegaan op de theologie van Teellinck, die een grote invloed uitoefende op de Nederlandse Kerk.
  Dit boek biedt inzicht in het leven en de opvattingen van een prediker die na 400 jaar mensen die stichtelijke lectuur zoeken weet te boeien, maar ook de interesse heeft van vele wetenschappelijke onderzoekers.

  Recensie(s) uit 2008 :
  De auteur van dit kloeke werk is naast predikant te Urk en hoogleraar aan de VU ook voorzitter van de Stichting tot Studie van de Nadere Reformatie. Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat de Nadere Reformatie begon (1608) en de stichting 25 jaar bestaat. De auteur heeft dit werk in een half jaar geschreven. Dat betekent gezien de zorgvuldige samenvatting van de werken (tijdens zijn leven 48 publicaties) van Willem Teellinck (1579-1629) dat er reeds veel materiaal door de auteur verzameld moet zijn. Het eerste hoofdstuk laat iets zien over de familie waaruit Teellinck geboren is en over zijn leer en leven. Hij diende de gemeenten van Zierikzee en Middelburg en nam vooral in de classis Schouwen-Duiveland een grote plaats in bij zaken die het kerkverband en de staat raakten. Hij wordt beschouwd als de vader van de Nadere Reformatie. Ondanks de omvang van dit werk leest het boek als een roman en is de auteur in staat gebleken om dit werk vlot leesbaar te maken voor een breed publiek. Met talrijke afbeeldingen in zwart-wit. Een bibliografie, samenvattingen in het Engels en Duits, een uitgebreide literatuurlijst en een personenregister maken het boek compleet. J.W. Toebes

  Artikelnummer: 9789088650482 Categorieën: , ,
  Uitgever: De Groot Goudriaan
  Uitgave: 2008
  59,00 15,00