Filter op auteur

Preken en theologie (Nieuw)

Resultaat 1–20 van de 104 resultaten wordt getoond

 • NIEUW Bijbels dagboek. (afgeprijsd – klein vlekje en plakker met prijs)

  Dit bijbels dagboekje bevat korte overdenkingen.
  Behalve ds. G. van Reenen schreven onder meer ds. J.D. Barth, ds. M. Hofman en ds. B van Neerbos.

  374 pag.

  6,50
 • Na in Leiden theologie gestudeerd te hebben, werd Johannes Barueth in 1732 predikant van de Gereformeerde Kerk te Hoogwoud. In 1737 vond hij in Charlois, onder de rook van Rotterdam, zijn tweede gemeente. Dordrecht werd in 1745 zijn derde en laatste standplaats.
  Met name tijdens de lange periode van zijn arbeidzaam leven in de Merwestad is een reeks werken op vooral theologische en (kerk)geschiedkundig gebied letterlijk uit de pen gevloeid. Na in 1777 de status van emeritus te hebben ontvangen, is de auteur op 29 augustus 1782 te Dordrecht overleden.
  Van hem verschenen diverse prekenbundels, zoals de in 1752 en 1754 bij Jacobus Bosch te Rotterdam uitgekomen twee delen “De predikende en wonderdoende Christus”. Uit dit werk komen de vier preken over de rijke man en Lazarus, overgezet in de huidige spelling vanuit de oude druk door Dr. C.R. van den Berg. De parabel (gelijkenis) van de rijke man en Lazarus uit Lukas 16 behoort tot de bekendste uit de Bijbel en is eeuwenlang om zijn voorbeeldfunctie leerzaam geweest.

  Artikelnummer: 9789087180096 Categorieën: ,
  13,90 6,95
 • Zes preken over de verloren zoon

  Na in Leiden theologie gestudeerd te hebben, werd Johannes Barueth in 1732 predikant van de Gereformeerde Kerk te Hoogwoud. In 1737 vond hij in Charlois, onder de rook van Rotterdam, zijn tweede gemeente. Dordrecht werd in 1745 zijn derde en laatste standplaats.
  Met name tijdens de lange periode van zijn arbeidzaam leven in de Merwestad is een reeks werken op vooral theologische en (kerk)geschiedkundig gebied letterlijk uit de pen gevloeid. Na in 1777 de status van emeritus te hebben ontvangen, is de auteur op 29 augustus 1782 te Dordrecht overleden.
  Van hem verschenen diverse prekenbundels, zoals de in 1752 en 1754 bij Jacobus Bosch te Rotterdam uitgekomen twee delen “De predikende en wonderdoende Christus”. Uit dit werk komen de preken over de verloren en teruggevonden zoon, overgezet in de huidige spelling vanuit de oude druk door Dr. C.R. van den Berg. De gelijkenis (parabel) van de verloren en wedergevonden zoon, behoort tot de bekendste uit de Bijbel en is eeuwenlang om zijn voorbeeldfunctie leerzaam geweest. Barueth wekt ook hedendaagse verloren zonen en dochters op om tot dé Vader te gaan. 141 pag.

  Artikelnummer: 9789061409397 Categorieën: ,
  Uitgever: De Groot Goudriaan
  19,90 9,95
 • Auteur(s): Bayly, Lodovicus

  Lewis BAYLY – Praktijk der godzaligheid
  De puriteinen en nadere reformatoren drongen erop aan dat de godzaligheid beoefend moest worden. Zij moest het hart raken en het leven doortrekken. Het werk van de puritein Bayly werd door nadere reformator Voetius daarom van harte aanbevolen. Bayly schrijft over het kennen en dienen van God. Daarbij gaat hij in op concrete zaken uit het dagelijks leven, zoals bidden, het lezen van de Bijbel etc.
  Bayly’s werk kende meer dan 200 drukken. Na Bunyans The Pilgrim’s Progress was het het meest verbreide en meest uitgegeven Engelse piëtistische geschrift.
  Prof. Op’t Hof voorzag deze uitgave van een inleiding waarin wordt ingegaan op de grote invloed van dit geschrift.
  444 pagina’s, gebonden. Aangeprezen door Gisbertus Voetius. Met een bijdrage van prof. dr. W.J. op’t Hof.

  Dit werk is in alle boekhandels uitverkocht.
  ISBN: 9789088650390

  Artikelnummer: 9789088650390 Categorieën: ,
  36,90
 • Ds. M. van Beek, in leven predikant van de Ger. Gem. in Ned. te Opheusden.

  in 52 predikaties. Twee delen. Nieuwe boeken die op de boekenmarkt wat kleine plekjes hebben opgelopen. Gebonden, 480 + 436 pag.

  63,00 45,00
 • Auteur(s): Bisschop Dr.R

  Pagina’s: 304
  Het puritanisme – van oorsprong een kerkelijke en geestelijke reformatiebeweging binnen de Anglicaanse Kerk – kreeg tussen 1640 en 1660 een uitgesproken politiek gezicht.
  Tussen 1640 en 1653 nodigde het parlement regelmatig puriteinse voorgangers uit om voor haar te preken. Uit de honderden preken voor het parlement zijn voor deze bundel 150 citaten geselecteerd rond het thema ‘geloof, gebod en gebed’.

  Uitgever: De Banier
  22,50 9,95
 • Deze bundel bevat 12 preken uit de Ledeboeriaanse en Oud Gereformeerde Gemeenten (vanaf 1848 tot heden). De preken zijn afkomstig van unieke bandopnamen of zeldzame geschriften. Ze zijn goed van lengte en vlot leesbaar. Ze geven antwoorden op eigentijdse vragen en zijn erg toegankelijk: geschikt voor mensen van het nieuwe millennium. Bij elke preek is een korte levensschets van de predikant toegevoegd, een foto, en een toelichting op de preek.
  Enkele van de in dit 4e deel opgenomen preken:
  Ds. W.H. Blaak: De diepe vernedering van de Koning.
  Ds. L. Gebraad: Hizkía.
  Ds. Gerritsen: De laatste aankondiger van Christus.
  Ds. L. Hubregtse: Gods beloften tot Zijn bedrukte volk.
  Ds.M.A.Mieras, Ds. E. du Marchu van Voorthuysen, Ds. J.W.Slager, Ds. C.Smits, Ds.J.van Vliet, ea.

  Hardcover, 208 pagina’s.
  Samengesteld door J.M.Vermeulen.

  Artikelnummer: 9789078164050 Categorieën: ,
  Uitgever: De Ramshoorn Goes
  22,90 10,00
 • Auteur(s): Blok Ds. P.

  52 MEDITATIES
  De meditaties in deze bundel zijn geschreven door bestuursleden van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Eerder werden zij gepubliceerd in het blad Standvastig.
  De meditaties geven getuigenis van de bevindelijke kennis van de waarheid die naar de godzaligheid is. Bij de samenstelling is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties zijn goed geschikt om wekelijks gelezen te worden.

  Gebonden, 201 blz.

  Artikelnummer: 9789072186560 Categorieën: ,
  Uitgever: GBS
  9,50
 • Auteur(s): Boer Ds. G

  Preken over het leven van Abraham

  Ds. Gijsbert Boer (1913-1973) blijft in de herinnering van velen voortleven. In de gemeente Gouda heeft hij een reeks preken over Abraham gehouden. Verschillende keren wordt in Genesis vermeld dat Abraham als vreemdeling verkeerd in het land waarheen God hem geroepen had. ‘Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land.’
  Wat voor de preken van ds. Boer kenmerkend is, is de nauwkeurige Schriftuitleg enerzijds en de geestelijke geladenheid, met praktische toepassing anderzijds. Hij heeft in deze preken grondlijnen getrokken die voor elke generatie van levensbelang zijn.
  Zolang de voorraad strekt ! Dit boek is uitverkocht bij de reguliere boekhandels. Nu een NIEUW boek voor de prijs van 2e-hands.

  Artikelnummer: 9789088651052 Categorieën: , ,
  Uitgever: De Groot Goudriaan
  27,90 13,95
 • Auteur(s): Boer Ds. G

  748 pag. NIEUW boek.

  ‘Gegronde troost’. Deze titel geeft aan waar het in de uitleg van de catechismus van ds. G. Boer om gaat. Het allesbeslissende is dat wij de Heere Jezus Christus kennen als onze getrouwe Zaligmaker. Daarin alleen vinden wij de enige troost in leven en sterven. Kenmerkend voor de preekstijl van ds. Boer is dat hij de levensvragen van mensen volstrekt serieus neemt. Toe-eigeningsvragen worden aan de orde gesteld, maar ook de vraag naar het Godsbestaan. Voorbeelden uit het gewone leven dienen als levendige illustratie. Wat ds. Boer als geestelijke en theologische erfenis heeft nagelaten, is ook in deze tijd nog uitermate actueel.

  Artikelnummer: Cat-G.Boer Categorieën: , ,
  Uitgever: De Banier
  Uitgave: 2020
  59,95
 • Auteur(s): Boer Ds. G

  Brochure met 16 pagina’s. Een boekje dat doopouders (maar ook ouders die eerder hun kind ten doop hielden, met enige regelmaat zouden moeten doornemen.

  Een handreiking voor ouders die hun kind ten doop wensen te laten houden.

  2,00
 • Auteur(s): Bonar Horatius

  2002, paperback, NIEUW , 42 pag. Gedachten over zonde en genade

  In vorm van korte overdenkingen behandelt de bekende Horatius Bonar (1808-1889) enkele kernpunten van de leer van zonde en van genade.
  Hij weet niet alleen door te dringen in de schuilhoeken van het menselijk hart, maar toont ook aan dat de kruisverdienste van Christus de enige bedekking vormt tegen het wraakzwaard van Gods rechtvaardigheid.
  Een ontdekkend en bemoedigend boekje aan het adres van verloren zondaren.

  In het Nederlands vertaald door L.J. van Valen.

  5,00
 • Dit levensverhaal is een aaneenschakeling van nieuwe ontdekkingen over ds. Boone en de Vereniging van 1907. De auteur tekent zijn leven als smidsknecht en landarbeider in Schore, zijn bekering en voorgangersleven in Borssele, Krabbendijke, Terneuzen en Sint-Philipsland.
  Heel bijzonder is de (eerste) uitvoerige beschrijving van De Vereniging van 1907. Nieuwe exclusieve bronnen plaatsen ds. Boones motieven in een breed perspectief en tonen de mysterieuze verdwijningen van vijf ‘Boone- gemeenten’. Kerkrechtspecialist dr. D. de Vos verrijkte dit boek met een uitvoerige kerkrechtelijke beoordeling.
  In een apart hoofdstuk worden allerlei misvattingen gecorrigeerd, de Bepalingen geanalyseerd, karikatuur van werkelijkheid gescheiden, en lijnen getrokken naar het heden.
  Het boek telt 384 pagina’s, 687 noten en 160 illustraties. Van ds. Boone zijn een preek en leerzame gezegden in kaderteksten opgenomen. (Trefwoord: Oud gereformeerde gemeente)

  29,50 13,50
 • Auteur(s): Borstius Jacobus

  Een kind van God reist naar de hemel. In Een vermakelijke wandeling naar de hemel beschrijft Jacobus Borstius deze reis. In Een wegwijzer ten hemel behandelt hij hoe men door het geloof in de Heere Jezus Christus op de weg naar de hemel komt.

  Jacobus Borstius (1612-1680) was predikante ten tijde van de Nadere Reformatie.

  In hedendaagse spelling gezet door J.A. Bunt te Rhenen.
  Gebonden, 268 pag.

  Artikelnummer: 9789088650062 Categorieën: ,
  Uitgever: De Groot Goudriaan
  19,90 9,95
 • Auteur(s): Bridges Charles

  Charles Bridges (1794-1869) behoorde tot de Bijbelgetrouwe stroming in de Kerk van Engeland. Zijn meditaties onderstrepen dat Psalm 119 een geestelijke apotheek vormt voor allerlei zielenraadsels van een kind van God. Deze Graankorrel bevat een kleine selectie uit de 161 meditaties. 97 pag.

  In de reeks ‘Graankorrels’ verschijnen geschriften van reformatoren, puriteinen en nadere reformatoren.

  Bij uitstek geschikt als kado-boekje voor jongeren en ouderen.

  In de reeks ‘Graankorrels’ verschijnen geschriften van reformatoren, puriteinen en nadere reformatoren.

  Artikelnummer: 9789033608896 Categorieën: , ,
  Uitgever: De Banier
  7,95 4,95
 • Boekje 1)
  Charles Bridges (1794-1869) behoorde tot de Bijbelgetrouwe stroming in de Kerk van Engeland. Zijn meditaties onderstrepen dat Psalm 119 een geestelijke apotheek vormt voor allerlei zielenraadsels van een kind van God. Deze Graankorrel bevat een kleine selectie uit de 161 meditaties. 97 pag.

  Boekje 2)
  ‘Het geloof is als een steen in het fundament van een solide bouwwerk’, betoogt de Engelse prediker en Bijbelvertaler John Wycliffe (ca. 1329-1384). Deze meditaties zijn samenvattingen van Wycliffes eigen woorden van gehouden preken. In een tijd vol bijgeloof legde hij de nadruk op de bevrijdende én verplichtende boodschap van Gods Woord. 76 pag.

  In de reeks ‘Graankorrels’ verschijnen geschriften van reformatoren, puriteinen en nadere reformatoren.

  Bij uitstek geschikt als kado-boekje voor jongeren en ouderen.

  In de reeks ‘Graankorrels’ verschijnen geschriften van reformatoren, puriteinen en nadere reformatoren.

  Artikelnummer: 608896/629860 Categorieën: , ,
  Uitgever: De Banier
  15,90 7,95
 • In dit mooie boek gaat het om de ziel van een mens die afgebeeld wordt door een
  stad. Omdat de stad van eeuwigheid eigendom was van de Koning, zal geen
  duivelse vijand de stad uiteindelijk in zijn macht kunnen houden. Hoewel dat
  wel gebeurt:de mens heeft zich immers vrijwillig aan de satan (Diabolus in het
  boek) overgegeven! Het is geschreven door de Engelse predikant John Bunyan (1628-1688). Hij was een eenvoudige ketellapper, maar hij had van de Heere bijzonder veel wijsheid en inzicht gekregen. Omdat hij preekte buiten de Engelse staatskerk, moest hij meer dan 12 jaar in de gevangenis zitten. In het boek maakt hij gebruik van zijn ervaringen als soldaat in het leger van de Engelse puriteinse generaal Oliver Cromwell. In dit boek toont Bunyan zijn knappe allegorische verbeeldingskracht. Moge het lezen van dit boek tot eeuwige winst en zegen van uw Mensziel zijn!
  Gebonden uitgave op zwaar fotopapier, 352 pag.

  Tot 15-4-2020 : U ontvangt bij dit boek GRATIS een fraai boek van de Christinnereis (naar keuze een originele uitgave of een jeugduitgave verteld door J.de Jager). Deze uitgaven van de Christinnereis hadden een reguliere verkoopprijs van 22,50 euro.

  42,00 19,50
 • Nieuwe vertel-CD met een luisterboek over de Christinnereis.

  Totale luistertijd 6 uur en 1 minuut in MP3-formaat
  Tijdelijk met gratis boek De Christinnereis twv. € 24,95

  U hebt op dit moment een van de meest gelezen boeken die ooit in de wereld zijn verschenen in handen. In dit vervolg op de Christenreis naar de eeuwigheid gaat Christinne met haar kinderen en andere pelgrims ook op reis naar de Hemelstad. Zij maakt onderweg andere zaken mee dan haar man. Dieper en geestelijker zijn de Bijbels gefundeerde lessen.
  Maar ook praktische adviezen om te leven als een christen nemen een grote plaats in. Luister dit boek. U vindt er de weg beschreven naar de grootste rijkdom die een christen in zijn of haar leven door genade mag ontvangen: de vergeving van zonden door het bloed van de Heere Jezus Christus.
  Het is een boek met voorbeelden. Voorbeelden die gaan over de bekering van zondige mensen. Dat kan door de genade van God. Ook wij moeten een levensreis maken. Gaan we de reis van Christinne, dan komen we behouden aan.
  Zeer geschikt voor ouderen maar ook voor bijbelstudie avonden om samen een hoofdstuk te beluisteren en vervolgens te bespreken.

  19,95
 • Nieuwe vertel-CD met een luisterboek over de Christenreis.

  Totale luistertijd 6 uur en 21 minuten in MP3-formaat
  Tijdelijk met gratis boek De Christinnereis twv. € 24,95

  De Christenreis luisterboek van John Bunyan
  U hebt op dit moment een van de meest gelezen boeken die ooit in de wereld zijn verschenen in handen. Het is een reisverhaal. Maar niet zomaar een reisverhaal. Het beeldt de levensreis uit van een jongeman Christen. Deze man probeerde van het leven te genieten. Hij geniet met volle teugen van alles wat de wereld hem biedt. Zijn vrienden doen mee met zijn spel. Zijn taalgebruik en gedrag brengen de hele stad in opspraak. Toch mist hij iets. Hij luistert naar een gesprek tussen een paar vrouwen. Hij voelt dat zij een rijkdom hebben die hij mist. Dat brengt een angstig gevoel. Een man legt hem uit dat deze rijkdom ook voor hem te krijgen is. Dat hij ook vergeving van al zijn verkeerde daden kan ontvangen. En hij gaat op reis. Onderweg gebeurt er veel. Maar hij komt behouden bij de eindbestemming aan!
  Zeer geschikt voor ouderen maar ook voor Bijbelstudie avonden om samen een hoofdstuk te beluisteren en vervolgens te bespreken.

  19,95