06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl
0 items

Filter op auteur

Catechismus (Nieuw)

Toont alle 9 resultaten

 • Ds. M. van Beek, in leven predikant van de Ger. Gem. in Ned. te Opheusden.

  in 52 predikaties. Twee delen. Nieuwe boeken die op de boekenmarkt wat kleine plekjes hebben opgelopen. Gebonden, 480 + 436 pag.

  45,00
 • Auteur(s): Boer Ds. G

  748 pag. NIEUW boek.

  ‘Gegronde troost’. Deze titel geeft aan waar het in de uitleg van de catechismus van ds. G. Boer om gaat. Het allesbeslissende is dat wij de Heere Jezus Christus kennen als onze getrouwe Zaligmaker. Daarin alleen vinden wij de enige troost in leven en sterven. Kenmerkend voor de preekstijl van ds. Boer is dat hij de levensvragen van mensen volstrekt serieus neemt. Toe-eigeningsvragen worden aan de orde gesteld, maar ook de vraag naar het Godsbestaan. Voorbeelden uit het gewone leven dienen als levendige illustratie. Wat ds. Boer als geestelijke en theologische erfenis heeft nagelaten, is ook in deze tijd nog uitermate actueel.

  Artikelnummer: Cat-G.Boer Categorieën: , ,
  Uitgever: De Banier
  Uitgave: 2020
  59,95
 • Auteur(s): Fraanje, Ds. J.

  Ds. J. Fraanje: Aantekeningen over het Kort Begrip
  Dit boek is nog NIEUW en komt uit de voorraad van een voormalige boekhandel.

  120 pag. Gebonden.

  ISBN : 9789055511631

  Het boekje Aantekeningen over het Kort Begrip van ds. J. Fraanje verscheen voor het eerst in 1934. De volledige titel luidde toen: Aantekeningen uit 15 catechisatiën, opgetekend door een catechisante. Sindsdien is het boekje verschillende malen herdrukt.
  In samenwerking met de familie Fraanje verschijnt thans een nieuwe uitgave van de tien opgetekende catechisatielessen die ds. Fraanje van 26 maart 1923 tot en met 3 juli van dat jaar hield over het Kort Begrip.
  Bij deze heruitgave in nieuwe spelling, zijn enkele vermeldingen van Schriftplaatsen en vragen uit het Kort Begrip aangevuld.

  9,50
 • Hardcover, kunstleer met goudopdruk en titelschild, NIEUW in folie.  732 pag.

  In 52 preken wordt de Heidelbergse Catechismus op een aansprekende indringende wijze verklaard. De preken van ds. Van Haaren kenmerken zich door een sterk appellerend karakter. Hij gaat ook in op de worstelingen en vragen van deze tijd.

  Uitgave: 2000
  59,50
 • Auteur(s): Jong, Ds. Tj. de

  Eenvoudige gids bij het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek
  Ds. Tj. de Jong schreef deze ‘gids’ bij het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek allereerst voor de catechisanten, maar ook voor hen die catechisatie mogen geven. Het is een eenvoudige uiteenzetting van de vertrouwde geloofsleer, ter onderwijzing en verduidelijking. Het hele vragenboekje komt zo aan de orde als lees- en leerstof in 69 korte hoofdstukken.

  Artikelnummer: 9789087180263 Categorieën: , ,
  15,90
 • Auteur(s): Jong, Ds. Tj. de

  Eenvoudige gids bij het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek
  Ds. Tj. de Jong schreef deze ‘gids’ bij het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek allereerst voor de catechisanten, maar ook voor hen die catechisatie mogen geven. Het is een eenvoudige uiteenzetting van de vertrouwde geloofsleer, ter onderwijzing en verduidelijking. Het hele vragenboekje komt zo aan de orde als lees- en leerstof in 69 korte hoofdstukken.

  Artikelnummer: 9789087180263-1 Categorieën: , ,
  9,50
 • Auteur(s): Mieras, Ds. M.A.

  Op 8 juni 1944 werd ds. M.A. Mieras door ds. W.H. Blaak verbonden aan de Oud Gereformeerde Gemeente van Krimpen aan de IJssel. Deze gemeente heeft hij tot aan zijn overlijden op 24 april 1981 gediend. Vele malen heeft hij in deze zevenendertig jaar de Heidelbergse Catechismus mogen verklaren.
  Ds, Mieras had de gave om met weinig woorden de weg der zaligheid duidelijk te onderwijzen. Hierdoor was hij geliefd bij het volk dat de oude en beproefde waarheid liefheeft. Zijn naam is ook nu nog een begrip.
  In deze uitgave worden in tweeënvijftig preken alle zondagen van de Heidelbergse Catechismus verklaard en uitgelegd. De preken zijn eenvoudig, schriftuurlijk en praktikaal. Het is de heruitgave van de eerder door de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente van Krimpen aan den IJssel in eigen beheer gedane uitgave.

  Ds. Mieras (1915-1981) diende vanaf 1940 het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten, aanvankelijk als lerend ouderling bij ds. W.H. Blaak en vanaf 1942 als predikant van de gemeente van Terneuzen. Daarna was hij vanaf 1944 tot 1981 predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente van Krimpen aan den IJssel.

  Artikelnummer: 9789071287817 Categorieën: , ,
  29,95
 • 2 delen, totaal 900 pag. NIEUWE boeken.

  Ds. B. Smijtegelt was zeer geliefd bij Gods volk. In zijn preken vonden zij voedsel voor hun zielen. Zijn preken zijn velen tot zegen geweest. Daarbij is het zeker een Catechismusverklaring die niet aan tijd gebonden is.
  Al vele jaren bestaat de Catechismusverklaring van ds. B. Smijtegelt uit een fotografische herdruk, welke overgezet was naar de uitgave uit 1747. Lastige zinsopbouw, lange zinnen en veel verouderde woorden maken het moeilijk om deze verklaring te lezen, zowel persoonlijk als in de leesdiensten. Vandaar dat er nu een nieuwe uitgave het licht ziet welk breed toegankelijk is en (weer) door velen gelezen kan gaan worden. De aangehaalde Bijbelteksten zijn aangepast aan de editie van de GBS.
  Om zoveel mogelijk recht te doen aan het oorspronkelijke werk is bij de bewerking de opzet ervan gehandhaafd. Ook de zinsopbouw is zoveel mogelijk intact gelaten. Om het lezen te vergemakkelijken zijn wel al te lange zinnen ‘geknipt’ en is de woordvolgorde soms veranderd. Woorden die niet meer gebruikt worden of nu een andere betekenis hebben zijn vervangen door hedendaagse.
  Daarnaast zijn voor de leesbaarheid de punten van de preek toegevoegd op de plaatsen waar dat aangegeven is of op plaatsen waar dat het meest ‘pasbaar’ is. In de huidige spelling overgezet door dhr. G.G.M. Janssen te ‘s-Gravendeel.

  Artikelnummer: Cat-Smytegelt Categorieën: , ,
  59,00
 • 27 pag. Gedrukt in duidelijke drukletter. In goede staat.

  Uitgave: Houten, Den Hertog, 1980, 1e druk

  Het bekende vragenboekje voor de kinderen van Ds. L.G.C. Ledeboer,in leven gereformeerd leraar te Benthuizen.

  2,90