06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Filter op auteur

Nieuwe boeken

Resultaat 1–16 van de 357 resultaten wordt getoond

 • 159 pag. Keurig verzorgde uitgave in grote duidelijke drukletter.

  Jesaja 55 is een heel bekend en geliefd hoofdstuk van de Bijbel. Gods roepstem is daarin te horen, ook voor de grootste en slechtste zondaar. Maar er staat nog veel meer in dit hoofdstuk!

  In tien preken is geprobeerd om dit hoofdstuk te verklaren en toe te passen en aan uw hart te leggen.

  16,75
 • Auteur(s): Prins, Piet

  Piet Prins: Snuf en de geheime schuilplaats

  Tom Sanders, Karel van Doorn en Bertus Verhoef logeren op de boerderij ‘Het Eksternest’. Ergens in de buurt van de boerderij moet een geheime schuilplaats zijn waarin een verzetsgroep zich tijdens de oorlogsjaren schuilhield. De leider van die verzetsgroep werd gevangengenomen, maar hij wist net op tijd een grote hoeveelheid kostbare sieraden uit zijn juwelierszaak te verbergen. Maar waar?

  Langzamerhand ontstaat bij de jongens een vermoeden. Maar zijn zij wel de enigen die de schat op het spoor zijn? Wie is die vreemde man die zich schuilhoudt in een verre uithoek van de camping? Zullen de drie vrienden en Snuf de schat op tijd veilig kunnen stellen.
  Gebonden, 150 pag.

  Uitgever: De Vuurbaak
  5,00
 • Auteur(s): Henry, Matthew

  BIJBELVERKLARING (9 delen) Negen delen in groen Cabra leer gebonden, 7.600 blz. NIEUW!

  Bij alle boekhandels uitverkocht ! Nog slechts 1 allerlaatste serie. op = op !

  Matthew Henry werd op 18 oktober 1662 geboren te Broad Oak, als zoon van predikant Philip Henry. De opvoeding in een godvrezend milieu wekte bij de begaafde Matthew vanaf zijn prille jeugd een vrome en ernstige levensinstelling, die nog werd bevorderd door de dagelijkse omgang met de Heilige Schrift.

  Aanvankelijk studeerde Matthew rechten, maar hij veranderde van studie en werd in juni 1687 als predikant bevestigd in de Presbyteriaanse gemeente van Chester. Hij bleef hier 25 jaar, om in 1712 te vertrekken naar Hackney, Londen. Zijn bediening daar duurde slechts kort, want op 22 juni 1714 overleed hij.

  Het leven van Matthew Henry werd gekenmerkt door eenvoud en trouwe plichtsvervulling. Het muntte niet uit in opzienbarende gebeurtenissen, maar werd gedragen door diepe verbondenheid met de Bijbel. Die was Henry’s grootste schat, de lamp voor zijn voet en het licht op zijn pad.

  Een onovertroffen werk en één van de meest gebruikte bijbelcommentaren. Eenvoudige en heldere verklaring, makkelijk leesbaar en daardoor geschikt voor huiskamer, zelfstudie en studeerkamer.

  399,00
 • 140 pag. Hardcover.  In zeer goede staat.

  Ds. J. Veenendaal: Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien

  Levensschets en zestig meditaties

  Deze bundel bevat een levensschets en 60 meditaties van ds. J. Veenendaal (1945-2010). Vanaf 1982 heeft hij als predikant op zeer veel plaatsen in kerkelijk Nederland het Woord van vrije genade voor de grootste der zondaren mogen verkondigen.
  Ds. Veenendaal was een markante persoonlijkheid en bracht een schriftuurlijk-bevindelijke prediking, zoals wel blijkt uit het volgende citaat uit een van de meditaties: “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. O, wist ik dat maar, dat ik in Christus ben, zegt u misschien als u dit leest.
  Weet u wat zo noodzakelijk is om tot die geloofswetenschap te komen? Ontdekkende en arm makende genade. Smeek daar toch veel om, want u zult alles buiten Christus kwijt moeten raken.
  O geliefde lezer(es), sta naar die staatsverwisseling in uw leven. In de eerste Adam bent u voor eeuwig verloren. In de tweede Adam bent u voor eeuwig behouden. Van nature bent u in de eerste Adam, door wedergeboorte bent u in de tweede Adam.”

  7,50
 • Auteur(s): Koelman, Jakobus

  140 pag. Hardcover.   In zeer goede staat.

  Opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen die Christus in geloof omhelzen

  In dit boek maakt Jakobus Koelman (1631-1691) duidelijk wat de oefeningen en daden van het geloof zijn. Sterk benadrukt hij dat de zaligheid buiten de mens ligt. Daarin ligt de bevrijdende kracht van het Evangelie.

  ‘Het geloof alleen brengt de ziel tot vereniging met Christus. Niet de liefde, niet de nederigheid, oprechtheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid of vreedzaamheid. Het geloof alleen is het grotere gebod van het Evangelie. Alle andere kenmerken moeten door het kenmerk van het geloof getoetst worden, terwijl zij ook hun groei door middel van het geloof krijgen.’

  Herschreven door W. van Vlastuin.

  Artikelnummer: 9789033630316 Categorieën: , ,
  Uitgever: De Banier
  7,00
 • 84 pag. Hardcover. Uitgeverij: Gebr. Koster , Barneveld.   In zeer goede staat.

  ISBN : 9789055513543

  8,00
 • 126 pag. Paperbacvk. Uitgeverij te Rijssen, P. Stuut, 1996   In goede staat.

  Wekker der leraren – In tijden van verval, met aanwijzing van de plicht van de vromen ten goede van hun leraars.

  5,00
 • Auteur(s): Jong, Ds. Tj. de

  397 pag.  Uitgave : De Banier    In goede staat.

  Nadat Mozes was heengegaan, mocht Jozua het volk Israël verder leiden naar het land Kanaän. Dat was geen gemakkelijke taak. Het volk kwam voor veel hindernissen te staan. Maar de HEERE heeft hen zo menigmaal op een wonderlijke wijze gered. God vervult Zijn beloften in de weg van strijd. Uit de geschiedenis in het Bijbelboek Jozua zijn vele geestelijke lessen te trekken. Wij allen reizen door de woestijn van dit leven naar de doodsjordaan. De grote vraag is: Zal het dan daarna mogen zijn een ingaan in het Kanaän der ruste onder de Meerdere dan Jozua? Dat we naar aanleiding van het boek Jozua met die vraag tot onszelf mochten inkeren. De overdenkingen zijn ontdekkend, bemoedigend en zeer leerzaam. Ds. Tj. de Jong is emeritus-predikant van de Hersteld Hervormde Kerk.

  12,50
 • Auteur(s): Jong, Ds. Tj. de

  Eenvoudige gids bij het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek
  Ds. Tj. de Jong schreef deze ‘gids’ bij het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek allereerst voor de catechisanten, maar ook voor hen die catechisatie mogen geven. Het is een eenvoudige uiteenzetting van de vertrouwde geloofsleer, ter onderwijzing en verduidelijking. Het hele vragenboekje komt zo aan de orde als lees- en leerstof in 69 korte hoofdstukken.

  Artikelnummer: 9789087180263-1 Categorieën: , ,
  9,50
 • 171 pag. Paperback. ISBN : 9789088651472

  Levensbeschrijving van Dr. C. Steenblok – ( door P.L. Rouwendal )

  Dr. C. Steenblok (1894-1966) werd vooral bekend door zijn betrokkenheid bij de scheuring van 1953. Maar er valt meer over deze theoloog te zeggen. Dit boek schetst zijn leven en zijn opvattingen.
  Aan de orde komen onder andere zijn positie in de Gereformeerde Kerken, zijn opvattingen over de algemene genade en over de logische denkfunctie. Ook wordt ingegaan op de rol van zijn persoonlijkheid in de controversen waarin hij betrokken raakte. Aan de hand van zijn geschriften wordt duidelijk dat hij theologisch meer te bieden had dan bezwaren tegen het onvoorwaardelijk aanbod van genade.
  Deze beschrijving van leven en opvattingen van dr. Steenblok biedt een goede kennismaking met een van de minst begrepen theologen van de 20e eeuw.

  Uitgever: De Groot Goudriaan
  8,00
 • Dr. W. Fieret : Wilhelmus a Brakel – 192 pag. Hardcover – NIEUW boek. ISBN : 9789033127922

  Een gedreven dienaar in Gods kerk

  Vader Brakel. Het is de erenaam die Wilhelmus a Brakel (1635-1711) al tijdens zijn leven droeg. Waarom wordt deze predikant uit de traditie van de Nadere Reformatie op deze manier aangeduid? De Redelijke Godsdienst, zijn populaire dogmatiek die behalve leerstellig ook praktisch van aard is, blijkt een belangrijke reden voor het gezag en de bekendheid van à Brakel te zijn.

  In deze biografie wordt Wilhelmus a Brakel in het kader van zijn tijd geschetst als ene predikant die op diverse terreinen van zich liet horen. Dat deed hij toen door het overheidsoptreden de onafhankelijkheid van de kerk werd bedreigd. Ook nam hij naar aanleiding van de labadistische crisis een duidelijk standpunt in.
  Enerzijds was à Brakel een strijdvaardig man, anderzijds gaf hij in zijn lange loopbaan in vier Friese gemeenten en als stadspredikant in Rotterdam op pastorale wijze geestelijk leiding aan vele honderden gemeenteleden. Zijn persoonlijke geestelijke vorming, waarin zijn vader Theodorus à Brakel een belangrijke rol speelde, sprak er nadrukkelijk in door. Met de genade en de gaven die hij ontvangen had, heeft hij Gods kerk met ere gediend.

  20,90
 • C.J.M. Sieben: Aanspraak en raad – 108 pag. Hardcover – NIEUW boek.

  Van een moeder aan haar kinderen en pleegkinderen en de weg van haar bekering tot God

  Catharina Juliana Maria Sieben werd in 1842 geboren. Op negentienjarige leeftijd kwam Gods genadewerk in haar leven openbaar. Zij trad in het huwelijk met Cornelius Hasselman.
  In 1867 emigreerde het gezin Hasselman naar de Verenigde Staten.
  Daar beleefde Catharina Hasselman een doorbraak in haar geestelijke leven.
  Zij kwam in contact met ds. Elias Fransen (1827-1898). De brieven die zij elkaar schreven, lazen ook veel andere Nederlandse vrienden. Daarin schreef ‘juffrouw Sieben’ over haar wederwaardigheden en geestelijke bevindingen. In 1893 is zij overleden. Ds. Fransen verzamelde een kleine twintig brieven die zij hem geschreven had. In 1898 werd deze selectie uitgegeven onder de titel Verzameling van eenige brieven.
  Cornelius Hasselman had de aantekeningen die zijn overleden echtgenote over haar bekeringsweg had opgeschreven aan ds. Fransen toegestuurd, met het verzoek die uit te geven. Zo verscheen het boekje Aanspraak en raad.

  13,50
 • 252 pag. Gebruikt boek. In goede staat.

  In de branding van het kerkelijk leven

  Ds. Izaäk Kievit (1887-1954) was hervormd predikant in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij diende achtereenvolgens de gemeente van Garderen (1915), Benschop (1917), Lunteren (1920) en Baarn (1923-1952).

  Ds. Kievit was een man met grote gaven van hoofd en hart en bedeeld met een tere vreze Gods. Zijn prediking, zielzorg en theologische bezinning heeft op menig leven een stempel gezet. Bovendien heeft hij – met name aan het eind van de jaren dertig – grote invloed gehad op de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Bond. In die jaren was hij verbonden aan het Gereformeerd Weekblad. Door zijn meditaties en artikelen gaf hij leiding aan een deel van het hervormd kerkvolk.

  Rond zijn persoon groepeerde zich in de periode van de Tweede Wereldoorlog een kring van predikanten die wel werd aangeduid als de bevindelijke stroming binnen de Gereformeerde Bond. Tot deze groep behoorden onder andere ds. J. van Sliedregt, ds. J.T. Doornenbal en ds. E. van Meer. Overigens was het nooit de bedoeling van ds. Kievit om met een eigen organisatie te komen. Hij heeft steeds de eenheid van de gereformeerde belijders in de vaderlandse kerk in het oog gehouden.

  Uitgever: De Groot Goudriaan
  12,00
 • Auteur(s): Ambrosius, Isaac

  103 pag. Paperback. Dit boek is NIEUW.

  Isaac Ambrosius staat in zijn bekendste boek Het zien op Jezus uitgebreid stil bij de komst van Gods Zoon op aarde. Op indrukwekkende een aansprekende wijze schrijft hij over het wonder van Christus’ menswording.

  Voor deze bundel zijn uit Het zien op Jezus afgeronde meditaties geselecteerd. Ze zijn geschikt voor dagelijkse overdenking in de periode van advent, kerst en de dagen eromheen.

  Isaac Ambrosius (1604-1663) was een puriteins predikant in Engeland. Zijn bekendste boek is Het zien op Jezus.

  12,50
 • 107 pag. Hardcover. Uitgave : De Banier. Dit boek is NIEUW.

  Eind 2016 verscheen van de hand van ds. A. Schot een serie artikelen over de orde des heils in het kerkelijk blad De Saambinder. Uit de reacties bleek dat deze artikelen voor zowel jongeren als ouderen heel verhelderend waren. Een uitgave over dit onderwerp zal dan ook zeker in een behoefte voorzien. In dit boekje zijn de artikelen gebundeld en per hoofdstuk voorzien van vragen en antwoorden. Zodoende is het heel geschikt voor gemeenteavonden, verenigingsavonden, huisgodsdiensten, maar ook voor persoonlijk gebruik. Degenen die geen vreemdeling zijn van de toepassing van het heil zullen er veel herkenning in vinden.

  Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet.

  Uitgever: De Groot Goudriaan
  9,95
 • Auteur(s): Henry, Matthew

  94 pag. Hardcover. Dit boek is NIEUW.

  45 korte meditaties

  Uit het Engels vertaald door M.A. de Korte.

  Matthew Henry (1662-1714) was een geliefd Engels predikant. Hij is vooral bekend geworden door zij Commentaar op het Oude en het Nieuwe Testament.

  Op eenvoudige, directe wijze beschrijft Henry in deze meditaties het verzoeningswerk van Christus. Maar ook hoe noodzakelijk het is om Christus persoonlijk te kennen.

  7,00