06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Filter op auteur

Nieuwe boeken

Resultaat 1–16 van de 332 resultaten wordt getoond

 • Auteur(s): Gebraad, Ds. L

  113 pag. Spikkeltjes op de snede. In goede staat. uitgave door Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland in opdracht van de kerkeraad te St. Philipsland
  .
  In leven was ds. L. Gebraad predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te St. Philipsland.

  Verslag en begrafenis van ds. L. Gebraad alsmede een drietal preken van Ds. L.Gebraad

  – Verslag begrafenis
  – Begrafenispredikatie ds. M.A. Mieras over Openbaring 14 : 13
  – Toespraken op de begrafenis
  – Slotwoord ds. Joh. van der Poel na de begrafenis
  – Rouwdienst ds. M.A. Mieras over 2 Samuël 23 : 5
  – Een Godvruchtig verzoek van Mozes – Exodus 33 : 22
  – Farao’s hart door de Heere verstokt – Exodus 14 : 9
  – Jeremia’s prediking tot Israël (Biddag 1980) – Jeremia 5 : 25
  Met portret van ds. L. Gebraad.

  Uitgever: De Ramshoorn Goes
  7,00
 • 420 pag. Gebonden, 2006 . Met muzieknoten.
  Dit boek is NIEUW.

  Crisis in de Kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen.

  Door: Bert Hofman

  De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen
  In de zestiende eeuw schreven de eerste protestanten talrijke Schriftuurlijke Liederen. In ons taalgebied is van dit culturele erfgoed geen enkele actuele uitgave beschikbaar. Crisis in de kerk voorziet in deze leemte en biedt een kennismaking met de liederen. Naast ongezouten kritiek op de misstanden, klinkt in de liederen de intense vreugde door over de bevrijding uit de oude kerk en de ervaringen van de nieuwe tijd. Deze bloemlezing is tevens bedoeld als eerbetoon aan de gelovigen die onder moeilijke omstandigheden hun leven en bezittingen voor hun godsdienstige overtuiging hebben opgeofferd.
  De liederen, waarin de bijbelse boodschap en tijdsomstandigheden samenkomen, zijn soms lastig te verstaan voor ons, mensen van de eenentwintigste eeuw. Daarom zijn de teksten hertaald. De originele tekst staat steeds op de linkerpagina, de eigentijdse op de rechterpagina.
  Bert Hofman is deskundig op het gebied van het zestiende-eeuwse religieuze lied. Hij schreef daarover de dissertatie Liedekens vol gheestich confoort. Over het Wilhelmus, dat in dezelfde eeuw ontstond, publiceerde hij bij uitgeverij Groen: Ken je Wilhelmus?!

  Uitgever: Groen - Heerenveen
  10,00
 • 264 pag. Gebonden, met stofomslag, 2006 .
  Dit boek is in bijna nieuwstaat.

  Door Dr. M.A. van den Berg:

  Vrienden van Calvijn – Een amicale biografie

  ‘Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie gij zijt.’ Zo luidt een bekend spreekwoord dat ook van toepassing is op Johannes Calvijn. Wie denk dat deze bekende hervormer – in tegenstelling tot zijn collega Luther – niet zoveel op had met de amicitia, vergist zich.
  Johannes Calvijn had een brede vriendenkring. Vrienden in het reformatorisch verzet, vrienden in de aristocratie, aan het hof, etc. Hij sprak en correspondeerde met hen, maakte lange, gevaarlijke reizen om hen te bezoeken en hielp hen als dat nodig was. Zijn vrienden op hun beurt inspireerden, motiveerden en corrigeerden hem. Mede door hen werd hij de man die hij was.

  In dit boek maakt de lezer kennis met 23 bekende en onbekende vrienden van Calvijn. De meesten bleven levenslang met hem verbonden. Met enkelen kwam het tot een breuk.
  De beschrijving van de vriendschappen die Calvijn onderhield, bevat veel waardevolle informatie. De auteur legt verrassende verbanden. Het geheel werpt niet alleen licht op het dagelijks leven van Calvijn en zijn tijdgenoten, maar ook op hun geloofsopvattingen. Wie deze ‘amicale biografie’ leest, maakt op een nieuwe, originele manier kennis met Calvijn.

  Uitgever: De Banier
  9,50
 • 387 pag. Gebonden, 2008 . Proefschrift
  Dit boek is NIEUW.

  Het rijk van christus als historische realiteit
  Calvijns anti-apocalyptische uitleg van het boek Daniel

  Op 12 juni 1559 begon Calvijn met zijn colleges over het boek Daniël. De publicatie daarvan droeg hij op aan de vervolgde protestanten in Frankrijk. De spanningen rond
  de religieuze en politieke situatie in Calvijns vaderland
  waren juist in deze jaren hoog opgelopen. In deze studie wordt gekeken in hoeverre en op welke wijze Calvijns uitleg van het profetische boek Daniël gestempeld is door de tijd waarin hij bezig was met de exegese van het boek. Ook wordt onderzocht hoe zijn uitleg de toehoorders, en via hen de kerken van de reformatie in Frankrijk, heeft beïnvloed.
  De auteur schetst de historische context van de Praelectiones over Daniël en besteedt aandacht aan de plaats van Calvijns colleges in zijn werk in Genève. Verder analyseert hij
  de Daniëluitleg van twee tijdgenoten, Melanchton en Oecolampadius, waarbij overeenkomsten en verschillen
  met Calvijns exegese in kaart worden gebracht. Ten slotte wordt een analyse gegeven van Calvijns uitleg van het thema regnum Christi.
  Het boek sluit af met een beschouwing waarin duidelijk wordt gemaakt dat Calvijn in de laatste jaren van zijn leven niet radicaler, maar eerder voorzichtiger is geworden. Hij probeerde zijn volgelingen voor opstand te bewaren en leerde ze geduldig hun kruis te dragen tot God hen bevrijden zou in het eeuwige rijk van zijn heerlijkheid.

  Uitgever: De Banier
  15,00
 • Auteur(s): Tuinman, Carolus

  [32], 976, [18] pag. Gebonden; voorin is naam eruit gescheurd. 2 delen in 1 band. in goede gebruikte staat. REPRINT door uitgeverij Stuut te Rijssen. Gebonden in bruin kunstleer met titelschild en goudopdruk.

  Uitgave: 17391999
  45,00
 • Adri Burghout – De geheimzinnige werkplaats

  Spannende avonturen met Tim en Tor – deel 3

  Edwin gaat samen met zijn zus Vera naar boer Teunis om medicijnen voor een pony te brengen. Vol trots laat Teunis de tweeling zijn schuur zien, die hij verhuurd heeft als werkplaats. Er staan prachtige sportauto’s, die gerepareerd moeten worden. Edwin vindt het helemaal te gek. Tim, de hond van Vera, ruikt allerlei interessante luchtjes in de loods.

  Als Edwin en Vera naar huis willen, is Tim spoorloos. Hoe goed ze ook zoeken, hij is nergens te vinden. Teleurgesteld gaan ze naar huis. Dan bedenkt Edwin een plan. ’s Nachts gaat hij samen met zijn vriend Peter en de hond Tor op onderzoek uit. Eenmaal binnen in de loods doen ze een vreemde ontdekking…

  Hou jij van honden? En lees je graag een spannend boek? Ga dan mee met Vera en Edwin. Samen beleven ze allerlei avonturen. Gelukkig zijn hun honden Tim en Tor er altijd bij, want zonder hun speurwerk lopen deze verhalen slecht af!

  AVI E5

  9,95
 • Adri Burghout: Piet Storm gaat door het vuur

  Er gaat een siddering door het schip en buiten klinkt een oorverdovende explosie…

  De ‘Trojan Pearl’ is een grote tanker. Deze keer vervoert de tanker een levensgevaarlijke, licht ontvlambare vloeistof. Open vuur is streng verboden op het schip. Maar bemanningslid Bavani kan niet zonder zijn sigaret. Zeker niet als de spanning aan boord gevaarlijk oploopt…

  Piet Storm is redder bij een reddingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht. Samen met zijn collega’s vindt hij dat ze de laatste tijd maar weinig ingeschakeld worden voor grote acties op de Waddenzee. Piet weet niet dat hij vlak voor zijn grootste en gevaarlijkste reddingsactie tot nu toe staat. Dan komt het bericht dat er een grote tanker in brand staat.

  AVI M5
  Vanaf 9 jaar

  5,00
 • Een predicatie over Psalm 47:6
  Deze preek is door dr. C.R. van den Berg hertaald.
  Oorspronkelijk was deze preek opgenomen in Gods Naam verheerlijkt in Christus (uitgave Rotterdam, 1754). Paperback, 32 pagina’s.

  Artikelnummer: 9789087180386 Categorieën: ,
  3,99
 • 277 pag. Gebonden, 1980. 30 hoofdstukken (als inhoudsopgave vermeld).
  Dit boek is NIEUW maar gedrukt in 1980, dus zal wel een vlekje een plekje hebben door de jarenlange opslag.

  Eliëzer van Praag, 14 maart 1878 – 2 mei 1958.

  De schrijver van dit boek werd ruim 100 jaar geleden geboren als de jongste van 10 kinderen in een eenvoudig Joods gezin. Zijn vader heeft hij nauwelijks gekend, want die verloor hij toen hij pas vier jaar was. Niettemin kreeg hij als kind, van zijn oudste broer en van zijn moeder, een goede traditionele Joodse opvoeding, waarbij hij van zijn 6e tot zijn 14e jaar de bijzondere Joodse school “Talmud Thora” bezocht. Hij was een ijverige leerling die, vooral toen hij op zijn 13e jaar eenmaal “zoon der Wet” was geworden, nauwgezet probeerde te leven volgens die Wet en de instellingen der ouden, neergelegd in de Joodse Talmud. Als opgroeiende jongeling critischer geworden, bemerkte hij dat de Wet en de inzettingen toch niet gehouden werden, nèèn, niet gehouden kònden worden. Toen bekoelde zijn ijver en wat hij voor zijn geloof gehouden had, verwaterde. Tenslotte liet hij alles los en bekommerde zich om God noch Zijn gebod. Toch bleef diep in zijn hart de onvrede leven. Soms drong het ineens tot hem door: Als ik nu sterf dan ben ik verloren!
  Op zijn 20e jaar trouwde hij met een Joods meisje, dat zo mogelijk nog onverschilliger tegenover de godsdienst stond dan hijzelf, hoewel zij beiden voor de vorm wel in de synagoge trouwden en van hun 4 kinderen, die zij in de loop van de tijd kregen, de 3 jongens lieten besnijden.
  Toch werd juist deze vrouw het middel in Gods hand om haar man met het Evangelie in aanraking te brengen. Later behoorde zij tot zijn grootste vijanden en verstootte zij hem om zijn geloof.
  Maar lees voor uzelf (niet critisch wat het taalgebruik betreft: de schrijver was een eenvoudig – ofschoon niet onbelezen – man) met aandacht door de boodschap die telkens weer doorklinkt: Vele zijn de wederwaardigheden des rechtvaardigen, maar uit alle die redt hem de Heere.
  Op 15 oktober 1913 hertrouwde Eliëzer van Praag, toen 34 jaar oud, met een christenvrouw: Stientje Adriaantje Bezemer, oud 23 jaar, bij wie hij 13 kinderen kreeg.
  De eerste wereldoorlog, de crisistijd en de tweede wereldoorlog brachten ook hem veel zorg en leed. Maar ook wonderlijke uitreddingen en grote zegeningen. Zijn nieuwe gezin kwam door alle beproevingen heen en ook heden zijn al deze kinderen nog in leven. Van Praag kreeg in die tijd veel vrienden-voor-het-leven door het gehele land. Ook hier werd bewaarheid wat we lezen in Markus 10 : 29 en 30: “En Jezus antwoordde en zeide: Voorwaar zeg ik ulieden, daar is niemand die verlaten heeft huis, of broeders of zusters, of vader of moeder, of vrouw of kinderen, of akkers om mijnentwil en des Evangelies wil, of hij ontvangt honderdvoud, nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.”

  Uitgever: De Vuurtoren - URK
  16,50
 • Auteur(s): Penning, L

  438 pag. Boek is hardcover met stofomslag en in zeer goede staat. L.Penning: twee boeken van deze meesterschrijver over de strijd voor de vrijheid van godsdienst in de 16e eeuw.

  1. De geuzenkapitein
  2. De Leeuw van het Noorden

  L. Penning († 1927) is vooral bekend geworden door zijn verhalen over de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Toch heeft hij ook vele andere historische romans geschreven die zeker even interessant en boeiend zijn als zijn Zuid-Afrika-reeks.
  Onder de titel ,,Banierdragers der vrijheid” hebben wij twee van de mooiste en spannendste verhalen van Penning gecombineerd. In beide verhalen gaat het om de 16e-eeuwse strijd voor godsdienstvrijheid, in het ene geval gevoerd door de Geuzen, in het andere door Koning Gustaaf Adolf van Zweden, de “Leeuw van het Noorden”.

  8,50
 • NIEUW boek uit de oude serie met harde kaft.

  Dolfi, Wolfi en het verboden vuurwerk (deel 18 uit de spannende serie: De spannende avonturen van Dolfi en Wolfi )

  Andy en Mirja zien een oud en roestig containerschip op zee drijven. Als ze gaan kijken wat er aan de hand is, blijkt het een geheime opslagplaats voor vuurwerksmokkelaars te zijn.
  Andy en Mirja worden gepakt, en Dolfi probeert hen te bevrijden. Ook Jim komt hen te hulp. Samen met Dolfi en Wolfi wordt het wel een avontuur, want Andy heeft weer eens iets doms uitgedacht…

  AVI 8, Vanaf 10 jaar

  Artikelnummer: 9789088650499-1 Categorieën: ,
  Uitgever: De Groot Goudriaan
  9,90
 • 102 pag. Gebonden. Dit boek is NIEUW.

  Dit boek wil eenvoudige richtlijnen geven voor belijdende leden en voor degenen die nog belijdenis des geloofs moeten afleggen.
  Deze herdruk is uitgebreid met twee hoofdstukken, t.w. Belijdenis doen en onze kleding en Belijdenis doen en ongehoorzaamheid.
  Verder is het hoofdstuk Belijdenis doen en de gestelde vragen uitgebreid, aangezien dit wat beknopt was.

  8,50
 • 91 pag. Gebonden, 1997. In goede staat.

  Dit boek wil eenvoudige richtlijnen geven voor belijdende leden en voor degenen die nog belijdenis des geloofs moeten afleggen.
  Deze herdruk is uitgebreid met twee hoofdstukken, t.w. Belijdenis doen en onze kleding en Belijdenis doen en ongehoorzaamheid.
  Verder is het hoofdstuk Belijdenis doen en de gestelde vragen uitgebreid, aangezien dit wat beknopt was.

  7,90
 • 172 pag. Dit boek is NIEUW.

  De rijkdom van de ware pelgrim. Tien preken. (7 vrije stoffen, 1 adventspreek en 2 voorbereidingspreken voor het Heilige Avondmaal). Bevat ook een In memoriam van ds. Spaans door ds. A.H. Verhoef, zoals eerder geplaatst in de Saambinder.

  Tien preken

  Ds. J. Spaans werd in 1930 in een eenvoudig boerenhuisje op de prairie van South Dakota (Amerika) geboren. Als jongeman kwam hij terecht in Grand Rapids, waar ds. W.C. Lamain kort tevoren (in 1947) predikant geworden was. Het was onder diens prediking dat hij werd stilgezet.
  Het is opmerkelijk, dat een van de laatste ambtelijke dingen die ds. Lamain ambtelijk mocht doen, de bevestiging van kandidaat Spaans als predikant van de gemeente Norwich was.
  Regelmatig bracht ds. Spaans een bezoek aan Nederland en ging hij voor in de bediening van het Woord. Dan vielen kerkmuren weg. De preken van ds. Spaans zouden omschreven kunnen worden als eenvoudig, ernstig en gunnend. De preken die in deze bundel zijn opgenomen werden gehouden in Norwich, Barneveld, Kootwijkerbroek en De Valk-Wekerom.

  Inhoud:

  – In memoriam ds. J. Spaans door ds. A.H. Verhoef
  – Preken van ds. J. Spaans:
  1) De rijkdom van de ware pelgrim op reis naar Sion – Psalm 84 : 12
  2) Een gezegende ontmoeting – Lukas 1 : 39 – 45 (Adventspreek)
  3) Christus, de Fontein des eeuwigen levens – Zacharia 13 : 1
  4) Christus in de hof van Gethsémané – Mattheüs 26 : 39b
  5) Jezus in Samaria – Johannes 4 : 29
  6) Een woord van onderzoek aangaande het werk des Heeren – Psalm 119 : 75 (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
  7) Christus, de Schuilplaats des Allerhoogsten – Psalm 91 : 1 (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
  8) Gods vraag aan Abraham – Genesis 18 : 14a
  9) De ware liefde – 1 Korinthe 13 : 13
  10) Bemoedigend onderwijs voor een bedrukte Kerk – Psalm 73 : 22 – 24

  Ds. J. Spaans (1930-2009) werd in 1984 predikant van de Netherlands Reformed Congregation in Norwich, Canada. Deze gemeente heeft hij tot zijn overlijden gediend.

  17,90
 • Auteur(s): Bonar Horatius

  2002, paperback, NIEUW , 42 pag. Gedachten over zonde en genade

  In vorm van korte overdenkingen behandelt de bekende Horatius Bonar (1808-1889) enkele kernpunten van de leer van zonde en van genade.
  Hij weet niet alleen door te dringen in de schuilhoeken van het menselijk hart, maar toont ook aan dat de kruisverdienste van Christus de enige bedekking vormt tegen het wraakzwaard van Gods rechtvaardigheid.
  Een ontdekkend en bemoedigend boekje aan het adres van verloren zondaren.

  In het Nederlands vertaald door L.J. van Valen.

  5,00
 • 108 pag. Dit boek is NIEUW maar is gedrukt in 1977 en is afkomstig uit de oude voorraad van een voormalige boekhandel en kan dus een vuiltje, een vlekje of een plekje hebben, door de jarenlange opslag.

  Het was een heldere augustusdag in 1545. Op de grote weg, die over Doornik en Kortrijk naar Brussel voert…..

  4,00