Filter op auteur

Nieuwe boeken

Resultaat 1–20 van de 289 resultaten wordt getoond

 • Auteur(s): Banks, Marlene

  Ruth, een trotse slavin met een sterk karakter, heeft weinig liefde gekend sinds zij als dertienjarig meisje gescheiden werd van haar moeder. Ze moet een zware tol betalen voor haar schoonheid en kracht. In haar verbittering en verharding durft zij nauwelijks meer op vrijheid te hopen.

  Bo, een voormalige slaaf, is goed opgeleid en vindt steun in zijn geloof. Hij heeft een boerderij in Tidewater, maar zijn werkelijke bezigheid is het kopen van slaven om ze te bevrijden. Hij is geschokt als hij Ruth ziet op de slavenveiling. Vrijheid voor haar betekent een hoge prijs. Zal hij in staat zijn die prijs te betalen?

  Nat Turner, een predikant die zichzelf uitgeeft voor profeet, komt naar Tidewater waar hij de zwarten op de been brengt om zich te verenigen in de vrijheidsstrijd. Zijn leus is duidelijk: vechten of sterven.

  Drie mensen op zoek naar vrijheid. Twee mannen die het langs totaal verschillende wegen willen bereiken. Een vrouw die ernaar verlangt, maar niet lijkt te kunnen begrijpen wat het werkelijk betekent om vrij te zijn.

  Vrijgekocht speelt zich af tijdens de Nat Turner Rebellion in 1831 te Tidewater (Virginia, USA). In de inktzwarte duisternis van kwaad, onmenselijkheid en haat schijnt het licht van Gods onvoorwaardelijke liefde.

  Paperback, 326 pag.

  Artikelnummer: 9789033125188 Categorieën: ,
  24,95 12,50
 • NIEUW Bijbels dagboek. (afgeprijsd – klein vlekje en plakker met prijs)

  Dit bijbels dagboekje bevat korte overdenkingen.
  Behalve ds. G. van Reenen schreven onder meer ds. J.D. Barth, ds. M. Hofman en ds. B van Neerbos.

  374 pag.

  6,50
 • Na in Leiden theologie gestudeerd te hebben, werd Johannes Barueth in 1732 predikant van de Gereformeerde Kerk te Hoogwoud. In 1737 vond hij in Charlois, onder de rook van Rotterdam, zijn tweede gemeente. Dordrecht werd in 1745 zijn derde en laatste standplaats.
  Met name tijdens de lange periode van zijn arbeidzaam leven in de Merwestad is een reeks werken op vooral theologische en (kerk)geschiedkundig gebied letterlijk uit de pen gevloeid. Na in 1777 de status van emeritus te hebben ontvangen, is de auteur op 29 augustus 1782 te Dordrecht overleden.
  Van hem verschenen diverse prekenbundels, zoals de in 1752 en 1754 bij Jacobus Bosch te Rotterdam uitgekomen twee delen “De predikende en wonderdoende Christus”. Uit dit werk komen de vier preken over de rijke man en Lazarus, overgezet in de huidige spelling vanuit de oude druk door Dr. C.R. van den Berg. De parabel (gelijkenis) van de rijke man en Lazarus uit Lukas 16 behoort tot de bekendste uit de Bijbel en is eeuwenlang om zijn voorbeeldfunctie leerzaam geweest.

  Artikelnummer: 9789087180096 Categorieën: ,
  13,90 6,95
 • Zes preken over de verloren zoon

  Na in Leiden theologie gestudeerd te hebben, werd Johannes Barueth in 1732 predikant van de Gereformeerde Kerk te Hoogwoud. In 1737 vond hij in Charlois, onder de rook van Rotterdam, zijn tweede gemeente. Dordrecht werd in 1745 zijn derde en laatste standplaats.
  Met name tijdens de lange periode van zijn arbeidzaam leven in de Merwestad is een reeks werken op vooral theologische en (kerk)geschiedkundig gebied letterlijk uit de pen gevloeid. Na in 1777 de status van emeritus te hebben ontvangen, is de auteur op 29 augustus 1782 te Dordrecht overleden.
  Van hem verschenen diverse prekenbundels, zoals de in 1752 en 1754 bij Jacobus Bosch te Rotterdam uitgekomen twee delen “De predikende en wonderdoende Christus”. Uit dit werk komen de preken over de verloren en teruggevonden zoon, overgezet in de huidige spelling vanuit de oude druk door Dr. C.R. van den Berg. De gelijkenis (parabel) van de verloren en wedergevonden zoon, behoort tot de bekendste uit de Bijbel en is eeuwenlang om zijn voorbeeldfunctie leerzaam geweest. Barueth wekt ook hedendaagse verloren zonen en dochters op om tot dé Vader te gaan. 141 pag.

  Artikelnummer: 9789061409397 Categorieën: ,
  Uitgever: De Groot Goudriaan
  19,90 9,95
 • Auteur(s): Bayly, Lodovicus

  Lewis BAYLY – Praktijk der godzaligheid
  De puriteinen en nadere reformatoren drongen erop aan dat de godzaligheid beoefend moest worden. Zij moest het hart raken en het leven doortrekken. Het werk van de puritein Bayly werd door nadere reformator Voetius daarom van harte aanbevolen. Bayly schrijft over het kennen en dienen van God. Daarbij gaat hij in op concrete zaken uit het dagelijks leven, zoals bidden, het lezen van de Bijbel etc.
  Bayly’s werk kende meer dan 200 drukken. Na Bunyans The Pilgrim’s Progress was het het meest verbreide en meest uitgegeven Engelse piëtistische geschrift.
  Prof. Op’t Hof voorzag deze uitgave van een inleiding waarin wordt ingegaan op de grote invloed van dit geschrift.
  444 pagina’s, gebonden. Aangeprezen door Gisbertus Voetius. Met een bijdrage van prof. dr. W.J. op’t Hof.

  Dit werk is in alle boekhandels uitverkocht.
  ISBN: 9789088650390

  Artikelnummer: 9789088650390 Categorieën: ,
  36,90
 • Ds. M. van Beek, in leven predikant van de Ger. Gem. in Ned. te Opheusden.

  in 52 predikaties. Twee delen. Nieuwe boeken die op de boekenmarkt wat kleine plekjes hebben opgelopen. Gebonden, 480 + 436 pag.

  63,00 45,00
 • Auteur(s): Bisschop Dr.R

  Pagina’s: 304
  Het puritanisme – van oorsprong een kerkelijke en geestelijke reformatiebeweging binnen de Anglicaanse Kerk – kreeg tussen 1640 en 1660 een uitgesproken politiek gezicht.
  Tussen 1640 en 1653 nodigde het parlement regelmatig puriteinse voorgangers uit om voor haar te preken. Uit de honderden preken voor het parlement zijn voor deze bundel 150 citaten geselecteerd rond het thema ‘geloof, gebod en gebed’.

  Uitgever: De Banier
  22,50 9,95
 • Deze bundel bevat 12 preken uit de Ledeboeriaanse en Oud Gereformeerde Gemeenten (vanaf 1848 tot heden). De preken zijn afkomstig van unieke bandopnamen of zeldzame geschriften. Ze zijn goed van lengte en vlot leesbaar. Ze geven antwoorden op eigentijdse vragen en zijn erg toegankelijk: geschikt voor mensen van het nieuwe millennium. Bij elke preek is een korte levensschets van de predikant toegevoegd, een foto, en een toelichting op de preek.
  Enkele van de in dit 4e deel opgenomen preken:
  Ds. W.H. Blaak: De diepe vernedering van de Koning.
  Ds. L. Gebraad: Hizkía.
  Ds. Gerritsen: De laatste aankondiger van Christus.
  Ds. L. Hubregtse: Gods beloften tot Zijn bedrukte volk.
  Ds.M.A.Mieras, Ds. E. du Marchu van Voorthuysen, Ds. J.W.Slager, Ds. C.Smits, Ds.J.van Vliet, ea.

  Hardcover, 208 pagina’s.
  Samengesteld door J.M.Vermeulen.

  Artikelnummer: 9789078164050 Categorieën: ,
  Uitgever: De Ramshoorn Goes
  22,90 10,00
 • Tweemaal wordt Celia’s echtgenoot vergiftigd. Is zij de moordenaar of het slachtoffer?

  Het slaperige stadje Newpointe wordt opgeschrikt als politieagent Stan Shepherd vergiftigd wordt. Wie heeft het op zijn leven gemunt en waarom? Zijn vrouw Celia is de belangrijkste verdachte. Haar eerste echtgenoot is immers om het leven gekomen door vergiftiging. Ook toen werd Celia veracht, maar door een vormfout kwam ze vrij, zonder dat de zaak ooit opgehelderd werd. Deze keer is er bovendien een duidelijk motief: Celia’s oude vlam is teruggekeerd in Newpointe.

  Het lijkt een uitgemaakte zaak. Celia’s advocaat Jill Clark vindt echter dat de puzzelstukjes te goed passen. Als Celia de dader is, is haar geloof een schijnvertoning. Maar als Celia niet de dader is, is zij zélf het slachtoffer van een dodelijk complot. En in dat geval loopt er een moordenaar nog vrij rond…

  399 pag. paperback – Newpointe 911 – deel 2

  Artikelnummer: 9789029719773 Categorieën: ,
  Uitgever: Voorhoeve
  20,95 5,00
 • Auteur(s): Blok Ds. P.

  52 MEDITATIES
  De meditaties in deze bundel zijn geschreven door bestuursleden van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Eerder werden zij gepubliceerd in het blad Standvastig.
  De meditaties geven getuigenis van de bevindelijke kennis van de waarheid die naar de godzaligheid is. Bij de samenstelling is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties zijn goed geschikt om wekelijks gelezen te worden.

  Gebonden, 201 blz.

  Artikelnummer: 9789072186560 Categorieën: ,
  Uitgever: GBS
  9,50
 • Auteur(s): Boeder, André

  Igor vaart op de Volga en woont in Sint Petersburg. Hij draagt een moeilijk verleden met zich mee en is vaak verdrietig. Moet dat zo blijven? Hij is erg gelukkig als hij een Russische Bijbel ontvangt van een evangelist. Maar toch lijkt het hem niet veel voorspoed te brengen. Terug in Sint Petersburg loopt hij regelrecht in de val. Hij werd gezocht! En wat heeft de buurvrouw hiermee te maken? Het wordt levensgevaarlijk voor hem, en het lijkt helemaal mis te gaan. Zal het ooit vrede worden?

  Voor 15 jaar en ouder.

  Uitgever: GBS
  9,90 2,50
 • Auteur(s): Boer Ds. G

  Preken over het leven van Abraham

  Ds. Gijsbert Boer (1913-1973) blijft in de herinnering van velen voortleven. In de gemeente Gouda heeft hij een reeks preken over Abraham gehouden. Verschillende keren wordt in Genesis vermeld dat Abraham als vreemdeling verkeerd in het land waarheen God hem geroepen had. ‘Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land.’
  Wat voor de preken van ds. Boer kenmerkend is, is de nauwkeurige Schriftuitleg enerzijds en de geestelijke geladenheid, met praktische toepassing anderzijds. Hij heeft in deze preken grondlijnen getrokken die voor elke generatie van levensbelang zijn.
  Zolang de voorraad strekt ! Dit boek is uitverkocht bij de reguliere boekhandels. Nu een NIEUW boek voor de prijs van 2e-hands.

  Artikelnummer: 9789088651052 Categorieën: , ,
  Uitgever: De Groot Goudriaan
  27,90 13,95
 • Auteur(s): Boer Ds. G

  748 pag. NIEUW boek.

  ‘Gegronde troost’. Deze titel geeft aan waar het in de uitleg van de catechismus van ds. G. Boer om gaat. Het allesbeslissende is dat wij de Heere Jezus Christus kennen als onze getrouwe Zaligmaker. Daarin alleen vinden wij de enige troost in leven en sterven. Kenmerkend voor de preekstijl van ds. Boer is dat hij de levensvragen van mensen volstrekt serieus neemt. Toe-eigeningsvragen worden aan de orde gesteld, maar ook de vraag naar het Godsbestaan. Voorbeelden uit het gewone leven dienen als levendige illustratie. Wat ds. Boer als geestelijke en theologische erfenis heeft nagelaten, is ook in deze tijd nog uitermate actueel.

  Artikelnummer: Cat-G.Boer Categorieën: , ,
  Uitgever: De Banier
  Uitgave: 2020
  59,95
 • Auteur(s): Boer Ds. G

  Brochure met 16 pagina’s. Een boekje dat doopouders (maar ook ouders die eerder hun kind ten doop hielden, met enige regelmaat zouden moeten doornemen.

  Een handreiking voor ouders die hun kind ten doop wensen te laten houden.

  2,00
 • Auteur(s): Boer Peter

  Adam en Eva / Noach (1)
  Twee boekjes in één band

  Serie: Bijbelverhalen op rijm ; 40 pagina’s

  God maakte Adam en dan Eva
  als het eerste mensenpaar.
  Allebei doen ze wat God zegt
  en ze houden van elkaar.

  Dit is een zogenaamd ‘omkeerboekje’. Het bevat twee Bijbelverhalen, geheel op rijm. Ieder Bijbelverhaal heeft zijn eigen voorkant. De tekst is ook te zingen op bekende wijzen van christelijke liederen.

  Daan van Oostenbrugge maakte bij ieder couplet frisse illustraties. Daarmee zal deze serie zeer in trek zijn bij de jongste kinderen.

  Uitgever: De Banier
  9,95 6,95
 • Auteur(s): Boer Peter

  Abraham / Jakob
  Bijbelse geschiedenissen lezen én zingen

  Serie: Bijbelverhalen op rijm ; 40 pagina’s

  Daar loopt Jakob met zijn vrouwen,
  onderweg naar Kanaän.
  Toen hij droomde had de Heere
  hem verteld dat hij moest gaan.
  Maar in Kanaän woont Ezau.
  Die is boos en vast niet blij.
  Jakob durft haast niet meer verder.
  Hij bidt: Heere, helpt U mij?

  Dit ‘omkeerboekje’ bevat twee Bijbelverhalen met elk zijn eigen voorkant. De tekst is op rijm en kan gezongen worden op de wijs van bekende christelijke liederen.

  Daan van Oostenbrugge maakte bij elk couplet aansprekende illustraties. Dit boekje zal peuters en kleuters zeker aanspreken!

  Uitgever: De Banier
  9,95 6,95
 • Auteur(s): Bonar Horatius

  2002, paperback, NIEUW , 42 pag. Gedachten over zonde en genade

  In vorm van korte overdenkingen behandelt de bekende Horatius Bonar (1808-1889) enkele kernpunten van de leer van zonde en van genade.
  Hij weet niet alleen door te dringen in de schuilhoeken van het menselijk hart, maar toont ook aan dat de kruisverdienste van Christus de enige bedekking vormt tegen het wraakzwaard van Gods rechtvaardigheid.
  Een ontdekkend en bemoedigend boekje aan het adres van verloren zondaren.

  In het Nederlands vertaald door L.J. van Valen.

  5,00
 • Dit levensverhaal is een aaneenschakeling van nieuwe ontdekkingen over ds. Boone en de Vereniging van 1907. De auteur tekent zijn leven als smidsknecht en landarbeider in Schore, zijn bekering en voorgangersleven in Borssele, Krabbendijke, Terneuzen en Sint-Philipsland.
  Heel bijzonder is de (eerste) uitvoerige beschrijving van De Vereniging van 1907. Nieuwe exclusieve bronnen plaatsen ds. Boones motieven in een breed perspectief en tonen de mysterieuze verdwijningen van vijf ‘Boone- gemeenten’. Kerkrechtspecialist dr. D. de Vos verrijkte dit boek met een uitvoerige kerkrechtelijke beoordeling.
  In een apart hoofdstuk worden allerlei misvattingen gecorrigeerd, de Bepalingen geanalyseerd, karikatuur van werkelijkheid gescheiden, en lijnen getrokken naar het heden.
  Het boek telt 384 pagina’s, 687 noten en 160 illustraties. Van ds. Boone zijn een preek en leerzame gezegden in kaderteksten opgenomen. (Trefwoord: Oud gereformeerde gemeente)

  29,50 13,50
 • Dit levensverhaal is een aaneenschakeling van nieuwe ontdekkingen over ds. Boone en de Vereniging van 1907. De auteur tekent zijn leven als smidsknecht en landarbeider in Schore, zijn bekering en voorgangersleven in Borssele, Krabbendijke, Terneuzen en Sint-Philipsland.
  Heel bijzonder is de (eerste) uitvoerige beschrijving van De Vereniging van 1907. Nieuwe exclusieve bronnen plaatsen ds. Boones motieven in een breed perspectief en tonen de mysterieuze verdwijningen van vijf ‘Boone- gemeenten’. Kerkrechtspecialist dr. D. de Vos verrijkte dit boek met een uitvoerige kerkrechtelijke beoordeling.
  In een apart hoofdstuk worden allerlei misvattingen gecorrigeerd, de Bepalingen geanalyseerd, karikatuur van werkelijkheid gescheiden, en lijnen getrokken naar het heden.
  Het boek telt 384 pagina’s, 687 noten en 160 illustraties. Van ds. Boone zijn een preek en leerzame gezegden in kaderteksten opgenomen. (Trefwoord: Oud gereformeerde gemeente)

  9,00