06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Voor orde en vrede - (o.a. door Ds. C.Hogchem, Ds. J.Roos en L.Vogelaar)

Aanbieding!

Auteur(s): Wijk, J.M. van

In ’t midden der gevaren
Aan dit boek werkten verschillende auteurs mee die in de periode 1946-1949 hebben meegewerkt aan het herstel van orde en vrede in het voormalige Nederlands-Indië, waar na de Japanse bezetting een chaotische toestand heerste. Helaas hebben zij deze taak, die zij veelal onder zeer moeilijke omstandigheden en met gevaar voor hun leven hebben moeten verrichten, niet kunnen voltooien, doordat hieraan door de soevereiniteitsoverdracht een abrupt einde kwam. Elk van de schrijvers heeft op de hem eigen wijze een bijdrage geleverd en getracht zijn belevenissen en herinneringen aan het papier toe te vertrouwen. In één geval betreft het de dagboeknotities die de betrokkene tot aan de dag waarop hij sneuvelde heeft gemaakt. Ds. C. Hogchem is geen Indiëveteraan, maar vertelt aan de hand van enkele citaten uit brieven van zijn vrij jong overleden vader hoe deze in Indië Christus mocht leren kennen. De heer J.M. v.d. Slikke beschrijft de weg naar onafhankelijkheid van Indonesië. Een Batakker vertelt het een en ander over de Batakbevolking en de heer G.H. Ebbers beschrijft naast zijn Indiëtijd het leven van zendeling Ludwig Nommensen. Ds. J. Roos heeft het boek van een Ten geleide voorzien. Hij doet tevens mededeling van de geestelijke strijd die zijn inmiddels overleden vader in Indië heeft gevoerd. De heer J.M. van Wijk verzorgde de eindredactie. Een prachtige serie kleurenfoto’s verfraait het geheel. Zowel voor Indiëveteranen als voor hun familieleden en allen die geïnteresseerd zjn in de belevenissen van de Indiëstrijders en de geschiedenis van Indonesië op weg naar onafhankelijkheid, is dit stellig een lezenswaardig boek.
Aan deze uitgave werkten onder andere mee: J. Bosch, Ds. C. Hogchem, Ds. J. Roos, M.M. v.d. Slikke, L. Vogelaar.
ISBN: 9789055511808

Prijs: 15,00 9,00

1 op voorraad