06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Teken van Gods trouw

Auteur(s): Wijk, J.M. van

“Teken van Gods trouw”. Zo luidt de titel van een boekje, samengesteld door de heer J.M. van Wijk te Achterberg en uitgegeven door boekhandel Gebr. Koster te Barneveld.

Onder deze titel vertellen 12 personen hun belevenissen rond het uitbreken van de oorlog 1940-1945. Hun ervaringen hebben zich afgespeeld in Rhenen, op de Grebbeberg en in het gebied rond de Grebbeberg.

Aan deze vertellingen gaat een oriënterend gedeelte over de situatie van de Grebbeberg vooraf. In het Voorwoord merkt ouderling M. Poortman uit Rijssen, die zelf ook zijn relaas heeft verhaald, op dat de bewarende hand Gods in dit boekje kan worden opgemerkt. En inderdaad, het is een steeds terugkerend gegeven dat Gods sparende goedheid over deze vertellers was uitgestrekt in de dagen van groot gevaar. Hoewel in dit boekje ook andersdenkenden aan het woord zijn gelaten, ademt toch elk verhaal iets van het wonder van het overleven, en dat terwijl de kogels uit de vijandelijke lopen om de oren floten.

ISBN: 907142054x

Prijs: 8,00

1 op voorraad