Van kind tot kind

Ons doopformulier
Bij de behandeling van het doopformulier wordt op pastorale wijze aandacht
geschonken aan vragen als: Wat betekent het voor mij als jongere om gedoopt te
zijn? Wat betekent het om als ouder(s) het jawoord uit te spreken? Wat betekent
het om ouder(s) te zijn van een gedoopt kind? Eveneens worden het voorrecht én
de vermaning en verplichting die de doop met zich meebrengen vanuit het
formulier voorgehouden.

Gebonden, 174 pag.

ISBN: 9789033117725

Prijs: 7,00

1 op voorraad