Ten dis geleid

Ons avondmaalsformulier
Bij de behandeling van het avondmaalsformulier wordt op pastorale wijze
aandacht geschonken aan de rechte wijze van avondmaalsviering. Daarbij zijn de
woorden van de Inzetter bepalend. Onze vaderen wijzen ons aan de hand van de
Schrift op het onderscheid tussen een kerkelijk recht en een
Goddelijk recht. Vragen als ‘wie worden buitengesloten’, ‘wie worden
binnengesloten’, ‘wat is nodig voor een bijbelse avondmaalsviering’, ’tot Wiens
gedachtenis is het’, ‘hoe functioneert dat in het persoonlijke leven én in de
kerkelijke gemeente’ komen aan de orde. Juist omdat het formulier zo venwichtig
is, behoedt het enerzijds voor avondmaalsdrang, anderszijds voor
avondmaalsmijding. Het relatief lange formulier wordt overzichtelijk gemaakt en regel voor regel
uitgelegd. Het boek is allereerst bedoeld voor onze jongere generatie, maar wil daarnaast
ook een handreiking zijn voor alle belijdende leden én de ambtsdragers.

Gebonden , 173 pag.

ISBN: 9789033120367

Prijs: 7,00

1 op voorraad