06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Romeinen I – VIII

Auteur(s): Boer C. den

‘Paulus’ brief aan Rome is in één woord een ‘stormcentrum’. Deze brief heeft al heel wat stof doen opwaaien. Deze brief is een centrum in het geheel van de bijbelboeken van het Nieuwe Testament van waaruit heel vaak in de geschiedenis van de christelijke kerk de storm van de Heilige Geest is gaan waaien. Een kracht van God tot zaligheid.’
Aldus begint ds. C. den Boer dit commentaar op de Brief van Paulus aan de Romeinen, waaruit hij oude en nieuwe schatten delft. De verklaring verschijnt in twee delen.
De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Uitgever: Kok Kampen

Prijs: 7,00

1 op voorraad