Leer ons bidden

Ds. G.J. van Aalst, Ds. D.J. Budding, Ds. P. den Butter.: Leer ons bidden
Het gebed is een onderwerp waarover veel geschreven is.
Toch kunnen we alleen weten wat een waar gebedsleven is als we het zelf echt mogen beoefenen. Voor iedereen is het noodzakelijk te leren bidden, omdat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. De Heilige Geest alleen kan voor ons bidden met onuitsprekelijke zuchtingen

Bidden is de tere gemeenschap met de Heere zoeken. Is het niet de zwakheid van ons kerkelijk, persoonlijk en gezinsleven dat deze tere gemeenschap weinig beoefend wordt? Daarom behoren we met de discipelen te vragen: ‘Heere, leer ons bidden’.

Deze uitgave is tot stand gekomen naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de Stichting Reformatorische Bezinningsavonden.

ISBN: 9789080238947

Prijs: 7,00

1 op voorraad