06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Het evangelie van een verbonds- God

Tien predikaties, alsmede tien bevindelijke brieven

Zo getrouw mogelijk uit het Engels vertaald door mej. B.T. Visser

  1. Een gebed van David – Psalm 51 : 12 – 14
  2. Troost voor armen en nooddruftigen – Psalm 40 : 18
  3. Gemeenschap aan het lijden van Christus – 2 Korinthe 1 : 7
  4. De verdrietelijkheden van de weg – Numeri 21 : 4b
  5. De getrouwheid van ’s Heeren Woord – Numeri 11 : 23
  6. Het Koninkrijk Gods – Mattheus 6 : 13b
  7. Goddelijke verborgenheden – 2 Korinthe 6 : 10
  8. De kracht des gebeds – Handelingen 21 : 5b
  9. De liefde vergaat nimmermeer – 1 Korinthe 13 : 8
  10. De goedertierenheid Gods – Psalm 36 : 11a
ISBN: 90-6699-022-8

Prijs: 10,00

1 op voorraad