De profeet Jona

205 pag. Gebonden in kunstleer met goudopdruk. Nummer met viltstift op voorzijde. In goede staat. Uitgave 1976.

De bijbellezingen over de profeet Jona zijn gehouden in de winter van 1970-1971.
Het was niet het voornemen deze in druk te doen verschijnen.
Op aandrang van verschillenden zijn ze nu echter toch uitgegeven.
We zijn ons bewust van de geringheid van deze arbeid. Vele voortreffelijke werken vereschijnen en zijn verschenen.
Het was ook niet uit zucht om iets nieuws te brengen, maar de Heere mocht de eenvoudige bijbellezingen willen zegenen, tot zaligheid van zondaren en tot onderwijs voor Zijn volk.
De souvereine genade Gods schitterde uit in het leven van Jona.
De lankmoedigheid des Heeren is groot ondanks de hemeltergende zonden.
Hij mocht naar Zijn welbehagen Zichzelf willen verheerlijken in de toebrenging van Zijn uitverkorenen.
Hij werpe terneder alles wat zich tegen Hem verheft.
Hij zegene deze geringe arbeid om Zijns zelfs wil.

Uitgever: Hoekman - Goes

Prijs: 5,00

2 op voorraad