06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl
0 items

De leiding van des Heeren liefde met Dina van den Bergh. Aantekeningen, dagboek en brieven. Met inleiding en toelichting door dr. J.H. van de Bank

228 pagina’s. Gebonden, in goede staat.

Overgenomen van Digibron:
In haar dagboeken doet Dina uitvoerig verslag van de kerkdiensten en de bijeenkomsten van de conventikels die zij bezoekt. De gehouden preken worden nauwkeurig weergegeven. Nergens noemt ze een naam van het kerkgebouw, wel de namen van de predikers. Men mag aannemen dat zij daar gaat waar ze voedsel voor haar ziel verwacht te krijgen.
Je krijgt de indruk dat Dina zich niet bezighield met kerkelijke geschillen of richtingen, maar zich daar thuisvoelde waar haars inziens schriftuurlijk en bevindelijk het Woord bediend werd. Ze kerkt bij voetianen en coccejanen, bij voorstanders en tegenstanders van Von Zinzendorf. Zij beschrijft haar geestelijke ervaringen, zowel thuis in het eenzame of verborgene als onder de kerkdiensten ondervonden. Ook verhaalt ze haar bevindingen in de regelmatig op dinsdag gehouden bidstond met haar vriendinnen en onder de oefeningen, de bijeenkomsten tot onderlinge stichting, waar oefenaars de uitleg van een Schriftgedeelte verzorgden. Zelfs de tochtjes naar buiten, die zij met godvruchtige vriendinnen maakt, of het logeren op een buitenplaats te Loenen aan de Vecht staan in dit teken, Alles wat zij meemaakt, ook de uiterlijke schoonheid van de natuur of van kunstwerken, hebben voor haar een innerlijke, geestelijke betekenis.
Dina is een nederige, ootmoedige vrouw, die beseft dat zij ellendig en ontrouw is, dat ze te strijden heeft met een lichaam der zonde en dat het slechts door genade is dat de Heere Zich over haar heeft ontfermd. Ze heeft te strijden tegen een driftig karakter, zoals blijkt uit de manier waarop ze een ondergeschikte behandelt. Zij kent zware en zondige driften, waarover zij niet alleen verdriet heeft, maar waarvoor zij bovenal de vergeving Gods behoeft.

ISBN: 9789033110559
Uitgave: 1994

Prijs: 10,00

1 op voorraad