06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

1 Korinthe – (deel 3)

Auteur(s): Boer C. den

Ds. Den Boer geeft een exegetisch doordachte, praktisch parafraserende toelichting op de tekst. In de kantlijn worden veel relevante teksten genoemd. Onderaan de bladzijden wordt via noten naar commentaar, woordenboeken en dergelijke verwezen. Daar vindt men kort en krachtig een verantwoording van de geboden exegese. Aan het einde van elk hoofdstuk (er zijn er 15) staan gespreksvragen.

De schrijver gaat uit van de Gekruiste en Opgestane Zaligmaker. Hij wijst aan, hoe Paulus hem tot maatstaf neemt bij de oplossing van conflicten in het gemeenteleven.

Dit boek is een waardevolle hulp voor persoonlijke en gemeenschappelijke bijbelstu­die.
De auteur volgt de bijbeltekst in de verklaring vrijwel steeds op de voet. Zijn heldere stijl maakt de stof voor ieder goed toegankelijk. De voetnoten en de in de marge vermelde tekstverwijzingen prikkelen tot verdere studie.

Ds. C. den Boer is studie-secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Paperback, 291 pag.

Uitgever: Kok Kampen

Prijs: 7,00

1 op voorraad