06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, in 't algemeen beschouwd. En, die voorkomen in den Briev aan den Romeinen (-Corinthen, Galatien, Ephese, Philippi, Colossen, Thessalonicensen, Timotheus, en den Hebreen) meer byzonderlyk opgehelderd. Vooraf gaat eene Kerklyke Redevoering, gedaan ter gedachtenis van zynen XXV-jaarigen Predikdienst, over Hand. XXVI: 22, 23. (kopie)

4 delen, (titelprent met verklaring, 50, LXIV) 665 (23), (26) 739 (34), (22) 720 (35), (36) 790 (38) pag. Perkament, 4° (In 4 uniforme origineel perkamenten banden.)  Deel 1 is iets teer boven aan de rug. Nette set met goede boekblokken, helder papier en nette banden.

Bijzonder is dat de drukker van Curtenius deze boeken niet in Gotische letter maar in Romeinse letter (onze huidige) heeft gedrukt, wat uitzonderlijk is voor deze tijd. Schone en nette set in goede antiquarische staat en nette banden.

Artikelnummer: F04-072 Categorie:
Artikelnummer: F04-072 Categorie:
Uitgave: 1766/1769/1773/1777
Artikelnummer: F04-072 Categorie:

Prijs: 600,00

1 op voorraad