W. Sluyters Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven. : Aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden ... / Verçiert met eenige figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde gezangen. De sevende druk. WAARBIJ: 43 bygevoegde Gesangen, van den selven Autheur, op de sang-Lust,mitsgaders Vreugd-en Liefde-Sangen. WAARBIJ: s.m. Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe.

Auteur(s): Sluiter, Willem

[20], 46, [2], 127, [4] , (16) 292 (10) pag. In half lederen band met goudopdruk. In goede antiquarische staat. 8°

Uitgave: 1767

Prijs: 75,00

1 op voorraad