06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

W. Sluyters buyten-, eensaem huys-, somer- en winter-leven : aanwyzende, hoe men op eene slechte en eenzame plaats; buiten op ’t land vergenoegt mag leven, meer dan in ’t gewoel van groote aanzienlyke steden : credi mihi, bene qui latuit, bene vixit / verciert met eenige figuren, en met 43 bygevoegde gezangen, van den autheur, op deze stoffe en inhoud passende WAARBIJ: Eybergsche Sang-Lust,mitsgaders Vreugd-en Liefde-Sangen. WAARBIJ: Christelyke Doods-Betrachting, Bestaende in verscheyde Sterf-Gesangen, en Doods-Echt-Scheidinge en W.Sluiters Lyk-Reden. WAARBIJ: Psalmen, Lofzangen, ende Geestelyke Liedekens, vermeerdert met het Hooge-Lied Salomons, Jeremia’s Klaeg-Liederen, Lof der Heilige Maegd Maria, en Triumpheerende Christus. WAARBIJ: Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe.

Uitverkocht

Auteur(s): Sluiter, Willem

2 banden. Titelprent, xxiii, 46, 127 pag. [VIII], 292, [12] pag. [XVI], 76, [4], 37 pag. 59, 15, [1] pag. [II, LVI], 194, 15, [5] pag. De titelprent is van de vorige drukker: Joannes Brandt, te Amsterdam. In goede antiquarische staat.

Origineel half linnen band, netjes gerepareerd, 8°

De laatste druk, nieuwe uitgave. Met een levensbeschryvinge van den dichter, uit aantekeningen van hem en zyn geslacht opgemaakt.
Alle werken hebben een aparte titelpagina, geïllustreerd met een titelprent en diverse tekstgravures.

Uitgave: [1839]

Prijs: 125,00