Triomferende godtsdienst, in zeven profetische tafereelen by de opening der zeven zegelen vertoont. : Vervattende: De algemeene verwoesting des Joodschen volks; De gevolgde ondergang der Roomsche monarchie; De wisselvallige staat der eerste Christen kerke onder de verdrukking en bittere vervolging van 't Arrianendom .. aan Johannes op 't eilandt Patmos geopenbaart / door ... Abbadie ; uit het Fransch overgezet, en met aantekeningen verm. en opgeheldert, door Abraham Moubach

Auteur(s): Abbadie, Jacques

(2,34,LIV) 727 (19,1) / 866 (XXX,1) pag. , goede strakke boekblokken in halflederen band. Abbedie is de eerst genoemde schrijver in de FATY van J. van der Haar. “From Abbedie to Young”

Uitgave: 1726 / 1726

Prijs: 700,00

1 op voorraad