06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Toetsteen der ware en valsche genade : ontdekkende in het helderschijnend licht der zuiver gereformeerde waarheid, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wezenlijke gronden van onderscheid tusschen het zaligmakend werk des Geestes in de harten der opregt geloovigen en tusschen het schijngeestelijk werk der geveinsden en tijdgeloovigen, ten dienste van het heilbegeerig christen-volk in Nederland … / door Theodorus van der Groe

2 delen, (XX) 421 (3), (XII) 568 (6) pag. , in origineel half leer.

De banden zijn verschillend. Deel 1 is sleets op de voorkneep, onderaan de rug en het papier van de voorplat. De titelpagina is nauwelijks gebruind, wat zeldzaam is bij de Malga druk. Heldere pagina’s en goede boekblokken.

Uitgever: Nijkerk, L.J.Malga
Uitgave: 1866 / 1866

Prijs: 50,00

1 op voorraad