Liederen ter onderwyzing in de stellige, zinnebeeldige, en voorbeeldige godgeleertheid mitsgaders enige geestelyke prenten : verdeelt in vier boeken waarbij: Mengeldichten behelzende enige godgeleerde stoffen en vaderlandse geschiedenissen benevens sommige lof- en treur-dichten : verdeelt in vier boeken

(32) 222 (2) / 916) 189 (1) pag. Twee schaarse werken van Albethoma; laatste 2 pag. Van 2e werk zijn geplakt met tape.

Artikelnummer: F04-008 Categorieën: ,
Artikelnummer: F04-008 Categorieën: ,
Uitgave: 1754 / 1754
Artikelnummer: F04-008 Categorieën: ,

Prijs: 300,00

1 op voorraad