Kort Ontwerp van het Licht der Waerheit, Waer in de wezentlijkste gronden van de Heilige Godtgeleertheit, In het Licht der Waerheit verklaart, kortbondig worden by een getrokken, tot onderwijzinge der geener, die lust hebben, om toe te nemen in de kennisze van de Leere der Waerheit, die na de Godtzaeligheit is.

(titelprent, 22) 560 pag. Net exemplaar in origineel Perkament, 8°

Uitgave: 1720

Prijs: 100,00

1 op voorraad