Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

Auteur(s): N.N.,

623 pag. Alle verzen met noten. Origineel Leer met ribben, 8° (een katern los)

Uitgave: 1778

Prijs: 75,00

1 op voorraad