Geestelyke Mengelstoffen, ofte Godvrugtige Bedenkingen over eenige Gewigtige Waarheden. Voornamentlyk de Praktyk der Godtzaligheid betreffende, Ende nuttig om in onze Dagen overwogen te worden, ter vastelling van de Leere der Waarheid, die na de Godtzaligheid is, ende tot bestier van swakke Godtzaligen.

2 delen in 1 band, (20) 354 (1), (4) 355-724 (1) pag. Opnieuw gebonden in leer met ribben, 8°

Uitgave: 1754

Prijs: 300,00

1 op voorraad