06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Bijbel, of de gansche Heilige Schrift bevattende al de Kanonijke Boeken van het Ouden en Nieuwen Testament….. door Last van de Hoogmoogende Heeren Staten Generaal…

Te Arnhem en Nijmegen uitgegeven door C.A. Thieme en J.F. Thieme, 1834. 28 x 25 cm, dikte 11 cm, zogenaamde Kerkeraadsbijbel.
( 12 pag.), oude testament; 802 pag., nieuwe testament; 266 pag., het Boek der Psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik door last van de Hoogmogende Heren Staten Generaal……( alle verzen met met notenschrift ) ; 234 pag., evangelische gezangen ( met notenschrift ) uitgegeven te Amsterdam, bij J. Brandt en zoon en Rutger Hoyman, te Haarlem, bij Johannes Enschedé en Zonen, te Groningen, bij R.J. Schierbeek en wed. M. van Heyningen Bosch; 155 +1 pag, Catechismus / Litutgir ; 66 +1 pag.

’s In oorspronkelijke halflederen band met lederen hoeken. De rug met ribben is deskundig vernieuwd. Het boekblok is goed, de catechismus heeft vochtvlekken, verder hebben de pagina’s opmerkelijk weinig vlekken. Duidelijke letters.

Prijs: 125,00

1 op voorraad