06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

3 werken van Andrew Gray, 3 werken van Samuel Rutherford, 1 werk over Jongeling op reis naar Oost Indië en 1 werk over Dr. Johannes Theodorus van der Kemp : de apostel van Zuid-Afrika : na honderd jaren herdacht

Gebonden. in zwart linnen band. De binding is iets losjes. In goede staat.

3 werken van Andrew Gray:
1) Bestuur en aansporing tot waarneming van de plicht van het gebed – 9 Preken
2) Grote en dierbare beloften – 9 preken
3) Elf predikatiën op Avondmaalstijden

3 werken van Samuël Rutherford:
1) De bruiloft des Lams – Romijn en van der Hoff, 1932
2 Jezus Christus de heerlijke Overwinnaar Zijner vijanden en de Verlosser Zijner Kerk – Vijf preken over Openb. XIX : 11 – 32 en andere keurstoffen
3) Het bedrukte en verdrukte Wormke Jacobs – Door den Heere bemoedigd met de belofte, dat het over zijn vijanden triumferen en zich in den Heere verheugen en roemen zal. Zes preken over Jesaja 41: 14-16 en andere keurstoffen

1 werk: Een waar en treffend verhaal van Gods vrije genade in den Heere Jezus Christus bewezen aan eenen jongeling op zijne reis naar Oost-Indie, uitgegeven door Buurman & de Klér te Leiden
1 zeer schaars werk van Willem van Oosterwijk Bruyn (1829-1903) : Dr. Johannes Theodorus van der Kemp : de apostel van Zuid-Afrika : na honderd jaren herdacht ; uitgegeven door :C.H.E.Breijer te Utrecht, 1896

In goede staat.

Uitgever: De Banier

Prijs: 65,00

1 op voorraad