Gods getuigenis ——– (zestal preken) met voorwoord door Ds.F.Mallan

Een zestal preken uit het Frans vertaald door W. van der Zwaag
In 1838 verscheen zowel te Parijs als te Geneve een bundel predikaties van de bekende Frans-Zwitserse prediker dr. Cesar Malan (1787 – 1864). Deze bundel, getiteld “Le Temoignage de Dieu” (Annonce Dans Des Sermons, Des Homelies Et Des Instructions Familieres) ofwel: Het getuigenis van God. Deze bundel bevat tien preken waarvan er zes zijn vertaald en in dit boek opgenomen.
Malan heeft na zijn bekering en roeping tot het ambt een kerkelijke lijdensweg mee moeten maken. Na wegens zijn Schriftgetrouwe prediking en onderwijs, als docent van het sedelijk gymnasium en als predikant van de Nationale kerk te zijn afgezet, werd hij vanaf 1820 to aan zijn dood, voorganger van de Getuigeniskapel te Geneve. De door Malan nagelaten geschriften pmvatten naast enkele bundels predikaties ook een rijke verscheidenheid aan stichtelijke brochures, verhalen voor kinderen, polemische verhandelingen en inzonderheid ook een schat aan geestelijke liederen. De preken in dit boek zijn geschikt om te lezen in de eredienst.
140 pag. ———— Dit boek is voorzien van een voorwoord door wijlen Ds.F.Mallan

Artikelnummer: 9789075935035 Categorieën: ,
Artikelnummer: 9789075935035 Categorieën: ,
ISBN: 9789075935035
Artikelnummer: 9789075935035 Categorieën: ,

Prijs: 16,90

7 op voorraad