De rijkdom van de ware pelgrim (door Ds. J.Spaans) Nog enkele stuks.

172 pag. Dit boek is NIEUW.

De rijkdom van de ware pelgrim. Tien preken. (7 vrije stoffen, 1 adventspreek en 2 voorbereidingspreken voor het Heilige Avondmaal). Bevat ook een In memoriam van ds. Spaans door ds. A.H. Verhoef, zoals eerder geplaatst in de Saambinder.

Tien preken

Ds. J. Spaans werd in 1930 in een eenvoudig boerenhuisje op de prairie van South Dakota (Amerika) geboren. Als jongeman kwam hij terecht in Grand Rapids, waar ds. W.C. Lamain kort tevoren (in 1947) predikant geworden was. Het was onder diens prediking dat hij werd stilgezet.
Het is opmerkelijk, dat een van de laatste ambtelijke dingen die ds. Lamain ambtelijk mocht doen, de bevestiging van kandidaat Spaans als predikant van de gemeente Norwich was.
Regelmatig bracht ds. Spaans een bezoek aan Nederland en ging hij voor in de bediening van het Woord. Dan vielen kerkmuren weg. De preken van ds. Spaans zouden omschreven kunnen worden als eenvoudig, ernstig en gunnend. De preken die in deze bundel zijn opgenomen werden gehouden in Norwich, Barneveld, Kootwijkerbroek en De Valk-Wekerom.

Inhoud:

– In memoriam ds. J. Spaans door ds. A.H. Verhoef
– Preken van ds. J. Spaans:
1) De rijkdom van de ware pelgrim op reis naar Sion – Psalm 84 : 12
2) Een gezegende ontmoeting – Lukas 1 : 39 – 45 (Adventspreek)
3) Christus, de Fontein des eeuwigen levens – Zacharia 13 : 1
4) Christus in de hof van Gethsémané – Mattheüs 26 : 39b
5) Jezus in Samaria – Johannes 4 : 29
6) Een woord van onderzoek aangaande het werk des Heeren – Psalm 119 : 75 (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
7) Christus, de Schuilplaats des Allerhoogsten – Psalm 91 : 1 (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
8) Gods vraag aan Abraham – Genesis 18 : 14a
9) De ware liefde – 1 Korinthe 13 : 13
10) Bemoedigend onderwijs voor een bedrukte Kerk – Psalm 73 : 22 – 24

Ds. J. Spaans (1930-2009) werd in 1984 predikant van de Netherlands Reformed Congregation in Norwich, Canada. Deze gemeente heeft hij tot zijn overlijden gediend.

ISBN: 9789033124341

Prijs: 17,90

3 op voorraad