06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Alardin, Kasparus

K. Alardin is geboren te Bremen. Hij is predikant geweest te Sluis in Vlaanderen, te
Wezel in Duitsland en te Arnhem. In de laatste gemeente is hij op 34-jarige leeftijd
overleden, nadat hij er 4 jaar het Evangelie gepredikt had.
Hij had een zwak lichaam en had met Timotheüs reden, om te klagen over zijn maag
en vele zwakheden. Hieronder was hij zeer stil en onderworpen aan de wil Gods.
Toen hij door zwakheid niet meer kon prediken noch schrijven, heeft hij zijn tong nog
te werk gesteld, om door de hand van een ander te volbrengen, waartoe de zijn te
zwak was. Vandaar de zeer stichtelijke predicaties, die in het licht gegeven werden,
waardoor hij predikte tot het eind van zijn leven toe. Weinige dagen voor zijn zalige
verhuizing was hij nog in dat werk bezig. Toen moest hij toch zijn arbeid staken,
waardoor hij zijn laatste predicatie over Psalm 16: 8 moest afbreken, zonder haar
beëindigd te kunnen hebben.

Toont alle 4 resultaten